Cookie Control

The site uses cookies to store information on your computer. By using our site you accept the terms or our Privacy Policy.

Cardif w Polsce

Jesteśmy częścią jednej z najsilniejszych grup finansowych na świecie - BNP Paribas Group

 

W Polsce działamy jako Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. i Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce.

 

Istniejemy na polskim rynku od 1997 roku. Jako pierwsi wprowadziliśmy ubezpieczenie GAP i ubezpieczenie z tytułu utraty pracy oraz byliśmy pionierami sprzedaży ubezpieczeń oferowanych za pośrednictwem telemarketingu.  


Jako prekursor bancassurance w Polsce posiadamy bogate doświadczenie i ogromną wiedzę związaną ze wszystkimi aspektami tego rynku: od strony produktowej, dystrybucyjnej, marketingowej, a także szkoleniowej oraz operacyjnej.

 

"Ubezpieczyciel zmieniającego się świata" – to nie tylko nasz slogan reklamowy. To hasło podsumowuje nasze podejście do świadczenia usług ubezpieczeniowych. Posiadamy dogłębną wiedzę na temat naszych Klientów, ich stylów życia oraz potrzeb dotyczących ochrony. Za sprawą naszego innowacyjnego i pionierskiego ducha przewidujemy przyszłe zmiany i rozwijamy rozwiązania ubezpieczeniowe dla przyszłych potrzeb.

 

 

Cardif w Polsce w datach:

 • 1997 – rozpoczęcie działalności w Polsce jako Cardif Polska Sp. z o.o.
 • 1998 – powstanie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. oferującego grupowe ubezpieczenia na życie dla firm oraz ubezpieczenia kredytobiorców
 • 1999 – utworzenie oddziału ubezpieczyciela zagranicznego – Cardif Assurances Risques Divers S.A., oferującego ubezpieczenia majątkowe i specjalizującego się w ofercie bancassurance
 • 2000 – po założeniu spółki dystrybucyjnej PAUF rozpoczęcie przez Cardif sprzedaży ubezpieczeń indywidualnych pod marką Pocztylion Życie
 • 2002 – wprowadzenie ubezpieczenia z tytułu GAP
 • 2003 – wprowadzenie ubezpieczenia z tytułu utraty pracy
 • 2004 – nagroda Rzeczpospolitej dla najlepszej instytucji finansowej w kategorii „Najlepsze towarzystwo ubezpieczeń na życie”
 • 2006 – powstanie Cardif Services Sp. z o.o., firmy świadczącej usługi pomocnicze do usług ubezpieczeniowych oraz prowadzącej działalność telemarketingową w zakresie sprzedaży ubezpieczeń
 • 2007 – Cardif odznaczony przez Ministra Kultury medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej” w uznaniu działalności na rzecz promowania polskiej kultury
 • 2008, 2009, 2010 – Cardif otrzymuje tytuł Perły Polskiej Gospodarki nadany przez miesięcznik Polish Market i Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
 • 2011 – osiągnięcie 4. pozycji w rankingu  Rzeczpospolitej „Najlepsze Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie”
 • 2011 – wprowadzenie ubezpieczenia dla partnerów z branży telekomunikacyjnej
 • 2013 – wprowadzenie ubezpieczenia przedłużona gwarancja na samochody
 • 2014 – wprowadzenie ubezpieczenia dla Posiadaczy Kredytów Gotówkowych Online
 • 2015 – wprowadzenie ubezpieczenia przedłużona gwarancja na duże i małe sprzęty AGD

 

 

Dane kontaktowe:
Adres siedziby: pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa
Sekretariat: tel. 22 529 0123, fax 22 529 0111
Infolinia: tel. 801 801 111, 22 319 00 00, e-mail: cardif@cardif.pl