Cookie Control

The site uses cookies to store information on your computer. By using our site you accept the terms or our Privacy Policy.

Ubezpieczenia indywidualne

Oferta produktowa dla Klientów indywidualnych

Obecnie nie oferujemy żadnych ubezpieczeń indywidualnych.

 

Klienci, którzy przystąpili do ubezpieczenia indywidualnego przed 1 kwietnia 2016 roku, nadal objęci są ochroną ubezpieczeniową zgodnie z warunkami umowy.

 

Adres do korespondencji dla Klientów:

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.

pl. Piłsudskiego 2

00-073 Warszawa