Cookie Control

The site uses cookies to store information on your computer. By using our site you accept the terms or our Privacy Policy.

Ubezpieczenie kredytów ratalnych

Ochrona ma na celu zabezpieczenie finansowe banku udzielającego kredytu, a także ubezpieczonego i jego najbliższych przed sytuacją, w której Ubezpieczony przestanie spłacać zadłużenie z powodu:

 •  śmierci bądź śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
 •  trwałej i całkowitej niezdolności do pracy
 •  czasowej niezdolności do pracy
 •  utraty pracy
 •  poważnego zachorowania


W przypadku śmierci, śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz poważnego zachorowania uregulujemy Państwa kwotę zadłużenia pozostałą do spłaty.

Natomiast w momencie wystąpienia czasowej niezdolności do pracy, utraty pracy  zapewnimy Państwu spłatę miesięcznych rat kredytu.

Główne zalety naszej oferty :

 •  ochrona ubezpieczeniowa dostosowana do indywidualnych potrzeb Klienta
 •  produkt ubezpieczeniowy zintegrowany z produktem finansowym
 •  uproszczona procedura przystąpienia do ubezpieczenia
 •  zabezpieczenie finansowe - spłata kwoty zadłużenia lub miesięcznych rat kredytu w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń losowych
 •  przeniesienie ryzyka kredytowego
 •  proste i profesjonalne procesy obsługi
 •  uatrakcyjnienie klasycznego produktu bankowego