Cookie Control

The site uses cookies to store information on your computer. By using our site you accept the terms or our Privacy Policy.

Archiwum sprawozdań funduszy

 

Logo PDF Półroczne sprawozdanie finansowe funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31.12.2012 r.

Logo PDF Półroczne sprawozdanie finansowe funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31.12.2012 r.

 

 

Logo PDF Półroczne sprawozdanie finansowe funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 30.06.2012 r.

Logo PDF Półroczne sprawozdanie finansowe funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 30.06.2012 r.

 

 

Logo PDF Roczne sprawozdanie finansowe funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31.12.2011 r.

Logo PDF Roczne sprawozdanie finansowe funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31.12.2011 r.

 

 

Logo PDF Półroczne sprawozdanie finansowe funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31.12.2011 r.

Logo PDF Półroczne sprawozdanie finansowe funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31.12.2011 r.

 

 

Logo PDF Półroczne sprawozdanie finansowe funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 30.06.2011 r.

Logo PDF Półroczne sprawozdanie finansowe funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 30.06.2011 r.

 

 

Logo PDF Roczne sprawozdanie finansowe funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31.12.2010 r.

Logo PDF Roczne sprawozdanie finansowe funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31.12.2010 r.

Logo PDF Informacja dodatkowa do rocznych sprawozdań finansowych funduszy kapitałowych Cardif na dzień 31.12.2010 r.

 

 

Logo PDF Półroczne sprawozdanie finansowe funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 30.06.2010 r.

Logo PDF Półroczne sprawozdanie finansowe funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 30.06.2010 r.

Logo PDF Informacja dodatkowa do półrocznych sprawozdań finansowych funduszy kapitałowych Cardif na dzień 30.06.2010 r.

 

 

Logo PDF Roczne sprawozdanie finansowe funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31.12.2009 r.

Logo PDF Roczne sprawozdanie finansowe funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31.12.2009 r.

Logo PDF Informacja dodatkowa do rocznych sprawozdań finansowych funduszy kapitałowych Cardif na dzień 31.12.2009 r.

 

 

Logo PDF Półroczne sprawozdanie finansowe funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 30.06.2009 r.

Logo PDF Półroczne sprawozdanie finansowe funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 30.06.2009 r.

Logo PDF Informacja dodatkowa do rocznych sprawozdań finansowych funduszy kapitałowych Cardif na dzień 30.06.2009 r.

 

 

Logo PDF Półroczne sprawozdanie funduszu kapitalowego Cardif Aktywny na dzień 31 grudnia 2017 r.

Logo PDF Półroczne sprawozdanie funduszu kapitalowego Cardif Bezpieczny na dzień 31 grudnia 2017 r.

 

 

Logo PDFRoczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31 grudnia 2017 r.

Logo PDFRoczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31 grudnia 2017 r.

 

Logo PDF Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 30 czerwca 2018 r.

Logo PDF Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 30 czerwca 2018 r.

 

Logo PDF Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31 grudnia 2018 r.

Logo PDF Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31 grudnia 2018 r.

 

Logo PDF Roczne sprawozdanie funduszu kapitoałowego Cardif Aktywny na dzień 31 grudnia 2019 r.

Logo PDFRoczne sprawozdanie funduszu kapitoałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31 grudnia 2019 r.

 

Logo PDF Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 30 czerwca 2019 r.

Logo PDF Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 30 czerwca 2019 r.