Cookie Control

The site uses cookies to store information on your computer. By using our site you accept the terms or our Privacy Policy.

Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej

 

W związku z Ustawą z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zakłady ubezpieczeń zostały zobowiązane do zamieszczania na swojej stronie internetowej od dnia 1 stycznia 2016 roku sprawozdań o wypłacalności i kondycji finansowej.


2017 r.

Logo PDF Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej za 2017 rok wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta

 

Logo PDF Informacja na temat liczby postępowań pozasądowych za 2017 rok

 

2016 r.

Logo PDF Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej za 2016 rok wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta

 

Logo PDF Informacja na temat liczby postępowań pozasądowych za 2016 rok