Cookie Control

The site uses cookies to store information on your computer. By using our site you accept the terms or our Privacy Policy.

Solidna Firma

Produkt skierowany do małych firm i dużych przedsiębiorstw

 

Ochroną ubezpieczeniową może być objęty każdy pracownik, bez względu na staż pracy czy rodzaj umowy z pracodawcą.

Produkt dzięki swojej elastyczności pozwala dostosować zakres ochrony do liczby pracowników i profilu firmy. "Solidna Firma” umożliwia dowolne konfigurowanie 47 dostępnych ryzyk.

Okres ubezpieczenia wynosi 1 rok z możliwością automatycznego przedłużania na kolejne lata, jednak nie dłużej niż do osiągnięcia przez ubezpieczonego 65. roku życia.

 

Logo PDF Ogólne Warunki Ubezpieczenia "Solidna Firma"Logo PDF Dodatkowe Warunki Grupowego Ubezpieczenia z Funduszem Kapitałowym