Przejdź do komentarzy

UWAGA ! ! !

Ważne informacje dot. obsługi Klienta oraz ochrony ubezpieczeniowej w związku z epidemią

Drodzy klienci

Poniżej przedstawiamy ogólne informacje dot. produktów BNP Paribas Cardif w Polsce i skutków koronawirusa.

Ubezpieczony na wypadek wystąpienia choroby wirusowej, epidemii, pandemii jest objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach naszych produktów. Ryzyka te pokrywamy przy spełnieniu przewidzianych w umowie ubezpieczenia i OWU warunkach, m.in.:

  • upłynięciu okresu karencji,
  • złożenia zgodnego z prawdą oświadczenia o stanie zdrowia,
  • złożenia wymaganych dokumentów medycznych.

Koronawirusa traktujemy tak, jakby była to choroba taka jak np. grypa.

Zachęcamy do zgłaszania zdarzeń on-line pod adresem: www.roszczenia.cardif.pl

Zachęcamy również do obejrzenia filmu instruktażowego jak zgłosić zdarzenie online, który znajdziesz poniżej:

Film pokazujący jak zgłosić zdarzenie online w BNP Paribas Cardif

 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następujące ryzyka:

Zgon
BNPP Cardif wypłaci świadczenie z tytułu zgonu w wyniku koronawirusa, o ile zostały spełnione określone w OWU warunki. Koronawirus jako przyczyna zgonu jest ujęty w zakresie ochrony ubezpieczeniowej.
Ochrona naszych Klientów działa na terenie całego świata. Oficjalne zalecenia władz krajowych dotyczące ograniczenia podróżowania nie mają wpływu na ograniczenie odpowiedzialność BNPP Cardif.

Trwała i całkowita niezdolność do pracy
Jeżeli posiadasz orzeczenie o trwałej i całkowitej niezdolności do pracy spowodowanej skutkami koronawirusa, BNPP Cardif wypłaci świadczenie.

Czasowa niezdolność do pracy
Jeżeli posiadasz zwolnienie lekarskie i prawo do zasiłku chorobowego z powodu zarażenia koronawirusem, stosowana jest standardowa procedura rozpatrywania zgłoszenia. Jeżeli wszystkie warunki wypłaty świadczenia z tego ryzyka zostaną spełnione, BNPP Cardif wypłaci świadczenie.
Okres kwarantanny jest wliczony do okresu czasowej niezdolności do pracy, jeżeli jest potwierdzony zwolnieniem lekarskim lub decyzją odpowiedniego organu sanitarnego o odbywaniu kwarantanny lub izolacji oraz wypłatą zasiłku chorobowego. Sam okres kwarantanny nie jest powodem do wypłaty świadczenia, gdyż świadczenie wypłacane jest po minimum 30-to dniowym okresie czasowej niezdolności do pracy, zgodnie z warunkami zawartej umowy ubezpieczenia.
BNPP Cardif wypłaci świadczenie, jeśli Klient będzie miał potwierdzone zarażenie koronawirusem po okresie karencji i zostaną spełnione warunki wymagane do wypłaty świadczenia.

Utrata pracy
Jeżeli jesteś ubezpieczony i straciłeś/łaś pracę (zgodnie z OWU – rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę) lub prowadzisz działalność gospodarczą i ogłosisz upadłość w wyniku konsekwencji występowania koronawirusa, BNPP Cardif wypłaci świadczenie zgodnie z OWU. Jeśli w trakcie epidemii koronawirusa przystąpisz do ubezpieczenia, BNPP Cardif wypłaci świadczenie, jeśli od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, do dnia rozwiązania umowy o pracę lub bankructwa upłynął okres karencji.

Dla Przedsiębiorców

Zachęcamy do zapoznania się z Przewodnikiem Antykryzysowym dla Przedsiębiorców przygotowanym przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR), który jest bazą wiedzy na temat rozwiązań dostępnych w ramach rządowej „Tarczy Antykryzysowej”. ZOBACZ DOKUMENT