Skip to Content

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

Możesz skontaktować się z nami:

  •  telefonicznie pod numerem infolinii: 801 801  111+ 48 22 319 00 00 lub wysyłając fax pod numer         + 48 22 529 01 01
  •  telefonicznie do sekretariatu: + 48 22 529 01 23, fax: + 48 22 529 01 11
  •  wysyłając e-mail odpowiednio na adres:

- osoby zainteresowane ofertą dla instytucji finansowych: bancassurance@cardif.pl
- sekretariat: cardif@cardif.pl

Kontakt telefoniczny możliwy jest w godzinach 9:00 – 17:00  od poniedziałku do piątku.


Dane spółek:

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydzial Gospodarczy; KRS 0000048866. Kapitał zakładowy wynosi 37 692 310 złotych i jest w pełni opłacony. NIP 525-20-30-109
Adres: pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa

Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000026002. Kapitał zakładowy zagranicznego zakadu ubezpieczeń Cardif Assurances Risques
Divers Societe Anonyme S.A. wg prawa francuskiego, który oddział utworzył, wynosi 21 602 240 euro i jest w pełni opłacony. NIP 526-25-57-344
Adres: pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa

Kontakt

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. / Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
pl. Piłsudskiego 2
00-073 Warszawa


Tel. +48 22 529 01 23
Email: cardif@cardif.pl

 

Kontakt dla prasy

Anna Kowalska
Email: press.cardif@cardif.pl