Skip to Content

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA

Dowiedz się jak zgłosić roszczenie w wybranej sprawie

Kontynuacja ubezpieczenia grupowego

Klienci, którzy posiadali grupowe ubezpieczenie oferowane przez zakład pracy i kontynuują umowę ubezpieczenia mogą złożyć roszczenie zgodnie poniższą informacją.

Jeżeli wystąpiło zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową, roszczenie w ramach posiadanej Kontynuacji Ubezpieczenia należy zgłosić przesyłając do BNP Paribas Cardif w Polsce odpowiedni formularz zgłoszenia roszczenia wraz z wymaganymi dokumentami wskazanymi we wniosku.

Szczegóły dotyczące uprawnień do ubezpieczenia zawarte są w odpowiednich warunkach Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie.

Kontakt w sprawie roszczeń

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. / Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
pl. Piłsudskiego 2
00-073 Warszawa

Tel.: 801 801 111 lub +48 22 319 00 00
Email: roszczenia@cardif.pl

Najczęściej zadawane pytania

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Czytaj dalej