Skip to Content

O NAS

Dowiedz się o nas więcej

Informacje dla akcjonariuszy

Zapoznaj się z najnowszymi komunikatami.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, pragniemy poinformować, że poniżej Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. będzie publikować informacje kierowane do akcjonariuszy Spółki.

Kontakt

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. / Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
pl. Piłsudskiego 2
00-073 Warszawa


Tel. +48 22 529 01 23
Email: cardif@cardif.pl