Skip to Content

O Nas

Dowiedz się o nas więcej

Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej

Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zobowiązuje BNP Paribas Cardif w Polsce do zamieszczania, począwszy od 1 stycznia 2016 roku, na swojej stronie internetowej sprawozdań o wypłacalności i kondycji finansowej.

Poniżej przedstawiamy aktualne sprawozdania:

2018 r.
Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej za 2018 rok wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta
Informacja na temat liczby postępowań pozasądowych

2017 r.
Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej za 2017 rok wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta
Informacja na temat liczby postępowań pozasądowych

2016 r.
Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej za 2016 rok wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta
Informacja na temat liczby postępowań pozasądowych

Kontakt

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. / Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
pl. Piłsudskiego 2
00-073 Warszawa


Tel. +48 22 529 01 23
Email: cardif@cardif.pl