Skip to Content

CENTRUM KLIENTA

Sprawy związane z obsługą Twojego ubezpieczenia

Reklamacje

BNP Paribas Cardif w Polsce dokłada wszelkich starań, aby jakość produktów i usług była na jak najwyższym poziomie.

Niemniej, jeśli wśród Klientów firmy znajdą się osoby nieusatysfakcjonowane z obsługi, możliwe jest złożenie reklamacji.

Reklamacje można składać w następujący sposób:

  • osobiście – w siedzibie firmy przy pl. Piłsudskiego 2 w Warszawie (Budynek Metropolitan)
  • wysyłając list na adres:
    pl. Piłsudskiego 2
    00-073 Warszawa

Reklamacje osobiście i telefonicznie można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 30 dni od daty otrzymania.

BNP Paribas Cardif w Polsce informuje, że w związku  z wejściem w życie w dniu 10 stycznia 2017 roku Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, podmiotem właściwym dla Ubezpieczyciela do prowadzenia postępowania w sprawie rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich jest Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl).

Wszystkim Klientom BNP Paribas Cardif w Polsce przysługuje również prawo do składania skargi do Rzecznika Finansowego oraz Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów.
 

Kontakt w sprawie reklamacji

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. / Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
pl. Piłsudskiego 2
00-073 Warszawa

Tel.: 801 801  111 lub +48 22 319 00 00
Email: reklamacje@cardif.pl

Najczęściej zadawane pytania

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Czytaj dalej