Skip to Content

Fundusze kapitałowe

Dowiedz się więcej o funduszach kapitałowych BNP Paribas Cardif w Polsce

Sprawozdania Funduszy

Poniżej prezentujemy aktualne sprawozdania finansowe naszych funduszy kapitałowych:

Rok 2019
 
 

Rok 2017
Roczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31 grudnia 2017 r.
Roczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31 grudnia 2017 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31 grudnia 2017 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31 grudnia 2017 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 30 czerwca 2017 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 30 czerwca 2017 r.