Skip to Content

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA

Dowiedz się jak zgłosić roszczenie w wybranej sprawie

Świadczenia Assistance

W ramach świadczeń assistance Klienci BNP Paribas Cardif w Polsce mogą uzyskać pomoc w nagłych przypadkach.

Sytuacje objęte świadczeniem assistance to m.in.:

  • organizacja procesu rehabilitacyjnego,
  • wizyta pielęgniarki,
  • pakiet informacyjny dla osób, które utraciły pracę.

W razie potrzeby należy skontaktować się telefonicznie z odpowiednim Centrum Operacyjnym:

Alior Bank (dawniej Bank BPH)
Ubezpieczenie „Zdrowotne”: Assistance 24h: + 48 22 568 98 57
Ubezpieczenie „Bezpieczne Rachunki”: Assistance 24h: + 48 22 563 11 36 / +48 22 383 21 36

Orange
Ubezpieczenie „Pakiet Medyczny”: Usługi opiekuńcze: + 48 22 575 91 52

Ubezpieczenia indywidualne – „Protektor”: Assistance 24h: + 48 22 563 11 22

Ubezpieczenie grupowe oraz kontynuacja ubezpieczenia grupowego – „Solidna Firma” i „Solidna Kontynuacja”: Assistance 24h: + 48 22 522 29 46

BNP Paribas Bank Polska S.A.
Ubezpieczenie „Wspierające”: Assistance 24h: + 48 22 563 12 89 / + 48 22 383 22 89

Kontakt w sprawie roszczeń

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. / Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
pl. Piłsudskiego 2
00-073 Warszawa

Tel.: 801 801 111 lub +48 22 319 00 00
Email: roszczenia@cardif.pl

Najczęściej zadawane pytania

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Czytaj dalej