Skip to Content

CENTRUM KLIENTA

Sprawy związane z obsługą Twojego ubezpieczenia

Zmiana danych/uposażonych i inne

W prosty sposób możesz zmienić dane.

W celu uzyskania informacji na temat posiadanego ubezpieczenia należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta:

  •  dzwoniąc pod numer infolinii: 801 801  111 lub +48 22 319 00 00
  •  wysyłając e-mail na adres: obsluga@cardif.pl

Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

Poniżej znajdują się formularze umożliwiające m.in. zmianę danych/uposażonych. Należy wybrać formularz właściwy zarówno dla rodzaju ubezpieczenia, jak i sprawy.

Ubezpieczenie Plan na życie
Wniosek o zmianę danych
Wniosek o odstąpienie, wypowiedzenie umowy ubezpieczenia

Ubezpieczenie Plan na wypadek
Wniosek o zmianę danych
Wniosek o odstąpienie, wypowiedzenie umowy ubezpieczenia

Ubezpieczenie Spokojne Życie
Wniosek o zmianę danych
Wniosek o rezygnację z ochrony ubezpieczeniowej

 

Pocztylion

Indywidualne Terminowe Ubezpieczenie na Życie Protektor
Wniosek o zmianę danych osobowych
Wniosek o zmianę danych ubezpieczeniowych

Ubezpieczenie Terminowe Pocztylion Życie
Wniosek o zmianę danych osobowych
Wniosek o zmianę danych ubezpieczeniowych
Kwestionariusz medyczny

Ubezpieczenie Inwestycyjne Pocztylion Życie
Wniosek o zmianę danych osobowych
Wniosek o zmianę danych ubezpieczeniowych
Wniosek o wypłatę wartości odstąpienia

Ubezpieczenie Posagowe Pocztylion Życie
Wniosek o zmianę danych osobowych
Wniosek o zmianę danych ubezpieczeniowych
Wniosek o wypłatę wartości odstąpienia
Kwestionariusz medyczny

Ubezpieczenie z Funduszem Kapitałowym Pocztylion Życie
Wniosek o zmianę danych osobowych
Wniosek o zmianę danych ubezpieczeniowych
Wniosek o wypłatę wartości odstąpienia
Kwestionariusz medyczny

Ubezpieczenie Inwestycyjne Pocztylion Życie z Indywidualnym Kontem Emerytalnym "IKE Cardif"
Wniosek o zmianę danych osobowych
Wniosek o zmianę danych ubezpieczeniowych
Wniosek o wypłatę, zwrot lub częściowy zwrot środków z rachunku IKE

 

Indywidualne ubezpieczenie na życie Solidna Kontynuacja
Wniosek o zmianę danych osobowych
Formularz wskazania/zmiany uposażonego
Wniosek o wypłatę wartości konta kapitałowego

 

Formularze wskazania/zmiany uposażonego
Formularz wskazania/zmiany uposażonego Cardif Polska
Formularz wskazania/zmiany uposażonego Cardif ARD

Kontakt

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. / Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
pl. Piłsudskiego 2
00-073 Warszawa


Tel. +48 22 529 01 23
Email: cardif@cardif.pl