Przejdź do komentarzy

Kluczowe dane

Wyniki fiansowe.

Grupa BNP Paribas Cardif rokrocznie odnotowuje stabilny wzrost.

Przedstawiamy wyniki finansowe Grupy BNPP Cardif za cały rok 2018.

 

Wyniki finansowe 2018 i Plan rozwoju 2020

Kontakt

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. / Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa


Tel. +48 22 529 01 23
Email: cardif@cardif.pl