Przejdź do komentarzy

Nasze ubezpieczenia

Sprawdź ofertę ubezpieczeń dostępnych u naszych Partnerów

Ubezpieczenie NNW z leczeniem szpitalnym

BNP Paribas Cardif posiada w swojej ofercie Ubezpieczenie NNW z leczeniem szpitalnym.

BNP Paribas Cardif w Polsce oferuje ubezpieczenie w postaci wsparcia finansowego na wypadek pobytu w szpitalu wynikającego z nieszczęśliwego wypadku lub zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Ponadto oferowany przez BNP Paribas Cardif w Polsce assistance medyczny, który działa na terenie całego kraju, pomaga Ubezpieczonemu w powrocie do zdrowia.

Kontakt

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. / Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa


Tel. +48 22 529 01 23
Email: cardif@cardif.pl