Przejdź do komentarzy

Nasze ubezpieczenia

Sprawdź ofertę ubezpieczeń dostępnych u naszych Partnerów

Ubezpieczenie bezpieczne rachunki

Bezpieczne Rachunki to ubezpieczenie, którego celem jest zabezpieczenie miesięcznych domowych wydatków.

Pomoc możliwa jest w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych m.in.:

  • utraty stałego źródła dochodu,
  • czasowej niezdolności do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Dodatkowo w ramach tego ubezpieczenia BNP Paribas Cardif w Polsce oferuje usługę assistance w przypadku utraty pracy.

Kontakt

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. / Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa


Tel. +48 22 529 01 23
Email: cardif@cardif.pl