Skip to Content

OWU

Zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Wykaz OWU i SWU po 01.04.2015 roku

W związku z Ustawą z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zakłady ubezpieczeń zostały zobowiązane do zamieszczania na swojej stronie internetowej od dnia 1 stycznia 2016 roku wszystkich Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz innych umów powiązanych z oferowanymi produktami.

Poniżej prezentujemy wykaz OWU i SWU przygotowanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. oraz Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce dla Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia po 1 kwietnia 2015 roku.

Bank Pocztowy S.A.
OWU indeks BP/HIPOTEKACPI_3_1.0/2018

BNP Paribas Bank Polska S.A.
OWU indeks BGZBNP/CASHCPI_3_1.1/2015
OWU indeks BGZBNP/CASHCPI_3_1.2/2017
OWU indeks BGZ/HIPOTEKACPI_3_1.1/2015
OWU indeks BNPP/CARCPI_3_1.1/2015
OWU indeks BNPP/CARDCPI_3_1.1/2015
OWU indeks BNPP/CAREW_3_1.1/2015
OWU indeks BNPP/CASHCPI_3_2.1/2015
OWU indeks BNPP/CASHCPI_3_3.1/2015
OWU indeks BNPP/CASHCPI_3_4.1/2015
OWU indeks BNPP/CASHCPI_5_1.1/2015
OWU indeks BNPP/Consumer/CPI _3_1.3/2017
OWU indeks BNPP/LGAPMTE_MIX_SF_3_1.1/2015
OWU indeks BNPP/LGAPMTE_MIX_SF_3_1.2/2016
OWU indeks BNPP/REVOLVINGCPI_3_1.1/2015
OWU indeks BNPP/REVOLVINGCPI_3_2.1/2015
OWU indeks BGZBNP/REVOLVINGCPI_3_2.2/2017
OWU indeks BGZBNP/REVOLVINGCPI_3_2.3/2017
OWU indeks BGZBNPP/REVOLVINGCPI_3_3.0/2017
OWU indeks BGZBNPP/REVOLVINGCPI_3_3.1/2017
SWU indeks BNPP/CARCPI_5_1.1/2015
SWU indeks BNPP/CARDPIP_0_1.1/2015
SWU indeks BNPP/CARDPIP_0_2.1/2015
SWU indeks BNPP/CAREW_0_1.1/2015
SWU indeks BNPPL/GAPMTE_MIX_SF_5_1.1/2015
SWU indeks BNPPL/GAPMTE_MIX_SF_5_1.2/2016
SWU indeks BNPP/CONSUMER_5_1.0/2017
SWU indeks BNPP/ECONSUMER_5_2.0/2017
OWU indeks BNPP/CASHCPI_3_4.2/2017
OWU indeks BNPP/CASHCPI_3_2.2/2017
OWU indeks BGŻBNPNNWTMK_3_1_0_2017_F
OWU indeks BGŻBNPPCARDCPI_3_1.2_2017
SWU indeks BGŻBNPP_Consumer_5_1.1_2018
SWU indeks BGŻBNPP_CARDCPI _5_1 0_ 2018
OWU indeks BGŻBNPP CASHCPI_3_1.3/2018
OWU indeks BGŻHIPOTEKACPI_ 3_1.2/2017
SWU indeks BGŻBNPP CASHCPI_5_1.3/2018
SWU indeks BGŻBNPP Consumer_5_2.2/2018
SWU indeks BGŻBNPP EConsumer_5_2.1/2018
OWU indeks BGŻBNPPCAREW_3_1.2/2018
OWU indeks BGŻBNPPL GAPMTE MIX SF_3_1.3/2018
OWU indeks BGŻBNPPREVOLVINGCPI_3_1.2/2018
OWU indeks BGŻBNPPREVOLVINGCPI_3_2.4/2018
OWU indeks BGŻBNPREVOLVINGCPI_3_3.2/2018
OWU indeks BNPPConsumerCPI_3_1.4/2018
OWU indeks BGŻBNPPCASHCPI_3_1.3/2018
OWU indeks BGŻBNPPCASHCPI_3_1_4/2018
OWU indeks BGŻBNPNNWTMK_3_1.1/2018
SWU indeks BGŻBNPPCAREW_0_1_2/2018
SWU indeks BNPPLGAPMTE MIX SF_5_1_3/2018
OWU indeks BGZBNPPCARDCPI_3_1.3/2018
OWU indeks BGZBNP CARCPI_3_1.2/2018
SWU indeks BGZBNP CARCPI_5_1.2/2018
OWU indeks BGZBNPP HIPOTEKACPI_3_2.1/2018
OWU indeks BGZBNPP CASHCPI_3_3.2/2018
OWU indeks BNPP HIPOTEKACPI_3_2.2/2019
OWU indeks BNPP CASHCPI_3_1.5/2019
SWU indeks BGZBNPPL GAP_RTI_5_1.0/2018
OWU indeks BGZBNPPL GAP_RTI_3_1.0/2018
OWU indeks Plan na życie_LI07/2019
OWU indeks NNW_Plan na wypadek_PAHI07/2019
OWU indeks BGZBNPP/CARDCPI_3_1.4/2018
SWU indeks BGZBNPP/CARDCPI_5_1.1/2018
OWU indeks BNPP/UZD_3_1.0/2019
OWU indeks BNPP/CASHCPI_3_2.6/2020
SWU indeks BGZBNPP Consumer 5_2.4.2019
OWU indeks BGŻBNPP/CARDPIP_3_1.1/2018
OWU indeks BGŻBNPP/CARDPIP_5_1.1/2018
OWU indeks BGZBNPP/NNW_3_1.1/2018
OWU indeks BNPP/CASHCPI_3_3.3/2020
OWU indeks PWC/04/2020
OWU indeks PWCP/04/2020
OWU indeks PAH/I/05/2020
OWU indeks PZ/06/2020
OWU indeks BNPP/REVOLVINGCPI_3_2.5/2020
OWU indeks BNPP/CARCPI_3_1.3/2020
OWU indeks PWC/9/2020
OWU indeks Plan na własne M_UM/10/20
OWU indeks BNPPL/GAP_3_1.1/2020
OWU indeks BNPP/REVOLVINGCPI_3_2.5/2020
SWU indeks BNPP/CARCPI_5_1.3/2020
SWU indeks BNPP/CONSUMER_5_2.5/2020
SWU indeks BNPPL/GAP_5_1.1/2020

BNP Paribas Leasing Services
OWU indeks BGZBNPP/LEASECPI_3_1.0/2018
SWU indeks BGZBNPP/LEASECPI_5_1.0/2018
OWU indeks BGZBNPP/LEASELOANCPI_3_1.0/2018
SWU indeks BGZBNPP/LEASELOANCPI_5_1.0/2018

BZ WBK Leasing
SWU indeks BZWBK_P/CARCPI_5_2.0/2017
SWU indeks BZWBK_L/CARCPI_5_2.0/2017

Carrefour
OWU indeks CARREFOUR/EWPDO500_3_1.1/2016
OWU indeks CARREFOUR/EWPOWYZEJ500_3_1.1/2016
OWU indeks CARREFOUR/EWTELEFONY_3_1.1/2016
OWU indeks CARREFOUR/EWDUZEAGD_3_1.1/2016
OWU indeks CARREFOUR/EWPDO500_3_1.2/2016
OWU indeks CARREFOUR/EWPOWYZEJ500_3_1.2/2016
OWU indeks CARREFOUR/EWTELEFONY_3_1.2/2016
OWU indeks CARREFOUR/EWDUZEAGD_3_1.2/2016

EFL S.A.
SWU indeks EFL/GAP/RTI_5_1.1/2016
SWU indeks EFL/GAP/MTE_5_1.1/2016
SWU indeks EFL/GAP/RTI_5_1.0/2017
SWU indeks EFL/GAP/RTI_5_2.0/2017

ING Car Lease Polska Sp. z o.o.
SWU indeks ING/GAP/SF_5_1.0/2016

ING Lease Sp. z o.o.
SWU indeks INGL/GAP/RTI_7_1.0/2016
SWU indeks INGL/GAP/MIX_7_1.0/2016
SWU indeks INGL/GAP/SF_7_1.0/2016

Millennium Leasing Sp. z o.o.
SWU indeks MIL/L/GAP/MTE_5_1.1/2016

Nest Bank S.A.
OWU indeks NESTBANK/CASHCPI_3_1.0/2017
OWU indeks NESTBANK/CASHCPI_3_2.0/2017
SWU indeks NESTBANK/CASHCPI_5_1.0/2017
SWU indeks NESTBANK/CASHCPI_5_2.0/2017
OWU indeks NESTBANKCASHCPI_3_1.1/2018
OWU indeks NESTBANKCASHCPI_3_2.1/2018
SWU indeks NESTBANKCASHCPI_5_2.1/2018
SWU indeks NESTBANKCASHCPI_5_1.1/2018

Pośrednicy Finansowi i Pożyczkodawcy
OWU Spokojna Głowa
OWU Spokojna Głowa 27/09/2018
SWU Hapi Pożyczki Spokojne Życie 01/2019

P4 Sp. z o.o. (Play)
OWU Assistance rowerowy o indeksie P4/NNW/B_3_1.0/2017
OWU Pomoc dla sportowców o indeksie P4/NNW/B_3_1.0/2017
OWU Utrata pracy/Bezpieczne rachunki o indeksie P4/BP_3_1.0/2017

PKO BP S.A.
OWU indeks PKO BP S.A./NNW_TMK_3_1.1/2015
OWU indeks PKO BP S.A./NNW_TMK_3_1.2/2017

PKO Leasing S.A.
SWU indeks BFL/GAP/SF_7_1.1/2016
SWU indeks PKO_L/GAP/RTI _7_1.1/2016
SWU indeks PKO_L/GAP/RTI _7_2.1/2016
SWU indeks PKO_L/GAP/RTI _7_3.1/2016
SWU indeks PKO_L/GAP/RTI_7_1.0/2015

RCI
SWU indeks RCIB/CARCPI_5_1.1/2015
SWU indeks RCIB/GAPMTE_5_1.1/2015
SWU indeks RCI/GAP/RTI_5_1.1/2015
SWU indeks RCI/GAPSF_5_1.1/2015
SWU indeks RCI/GAPMIX _5_1.0/2019
SWU indeks RCI/GAPRTI_5_1.2/2019
SWU indeks RCI/GAPSF_5_1.2/2019 
SWU indeks RCI/GAPMTE_5_1.2/2019

Santander Leasing S.A.
SWU indeks SANTANDER L CARCPI_5_1.0/2018
SWU indeks SANTANDER P CARCPI_5_1.0/2018
SWU indeks SANTANDER L CARCPI_5_1.1/2019
SWU indeks SANTANDER P CARCPI_5_1.1/2019

Sygma Bank Polska S.A. (później BGŻ BNP Paribas)
OWU indeks SYGMA/CARD/CPI_3_1.2/2015
OWU indeks SYGMA/CASH/CPI_3_1.2/2015
OWU indeks SYGMA/CASH/CPI_3_2.1/2015
OWU indeks SYGMA/CONSUMER/CPI_3_1.2/2015
SWU indeks Sygma/Consumer_B/1.1/2015
SWU indeks SYGMA/CONSUMER/CPI_7_2.1/2015

T-Mobile Polska S.A.
OWU indeks T-Mobile/NNWTMK_3_1.1/2015
OWU indeks T-Mobile/NNWTMK_3_1.2/2016
OWU indeks T-Mobile/NNWTMK_3_1.3/2017

Toyota Insurance Management SE Spółka Europejska Oddział w Polsce
OWU indeks TIMB/CARCPI_3_1.0/2015
OWU indeks TIMB/GAPRTI_3_1.1/2016 
OWU indeks TIMB CARCPI_3_1.1/2018
OWU indeks TIML/GAPRTI_3_1.1/2016
OWU indeks TIML/IU/GAPMTE_3_1.0/2020
OWU indeks TIMB/GAPRTI_3_1.2/2019
OWU indeks TIM/GAPRTI/SA_3_1.1/2019
OWU indeks TIML/GAPRTI_3_1.2/2019
SWU indeks TIML/GAP/RTI_LK_5_1.0/2019
SWU indeks TIML/GAP/SF_5_1.0/2019
OWU indeks TIMB/CARCPI_3_1.2/2020

Volkswagen Bank Polska S.A.
OWU indeks VWB/GAPRTI_ 3_1.1/2015
OWU indeks VW/CARCPI_3_1.3/2015 (pakiety L)
OWU indeks VW/CARCPI_3_2.3/2015
OWU indeks VW/CARGAPMTE_3_1.2/2015
OWU Przedłużona Gwarancja na Samochody Gwarantowane Auto

Volkswagen Leasing
SWU indeks VW_L/CAR/GAP/MTE_5_1.2/2015
SWU indeks VW_L/GAP/RTI_ 5._1.0/2015
SWU indeks VW/CAR/CPI_5_1.0/2015
SWU indeks VW_L/CAR/CPI_5_1.0/2015
SWU indeks VW_L/GAP/RTI_5_1.0/2015 - maj 2016

Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy
OWU Pokrycia Kosztów Naprawy Awarii – Gwarantowane Auto o indeksie VW/PKNA_3_1.0/2016
SWU Grupowego Audi Select o indeksie VW/PKNA_5_2.0/2016
SWU Grupowego Das Welt Auto o indeksie VW/PKNA_5_1.1/2016  
OWU indeks VWCARCPILB_3_1.0/2018
OWU indeks VWCARGAPMTELB_3_1.0/2018
OWU indeks VWGAPRTILB_3_1.0/2018
OWU indeks VW/CAR/IU_3_1.0/2020
OWU indeks VW/CAR/IU_3_1.1/2020
OWU indeks VW/CAR/GAP/MTE/LB_3_1.1/2020
OWU indeks VW/GAP/RTI/LB_ 3_1.1/2020
OWU indeks VW/CARCPI/B_3_1.1/2020

Kontakt

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. / Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
pl. Piłsudskiego 2
00-073 Warszawa


Tel. +48 22 529 01 23
Email: cardif@cardif.pl