OWU

Zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Wykaz OWU i SWU sprzed 01.04.2015 roku

W związku z Ustawą z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zakłady ubezpieczeń zostały zobowiązane do zamieszczania na swojej stronie internetowej od dnia 1 stycznia 2016 roku wszystkich Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz innych umów powiązanych z oferowanymi produktami.

Informujemy, że od dnia 1 marca 2021 roku zostają zmienione zapisy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dotyczące ryzyka Trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, których celem jest zapewnienie większego wsparcia naszym klientom w trudnych sytuacjach. W związku z tym w przypadku, gdy klienci nie posiadają Orzeczenia o trwałej i całkowitej niezdolności do pracy wydanego przez lekarza ZUS lub KRUS lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji zgodnie z definicją zawartą w warunkach ubezpieczenia, decyzja w sprawie uznania zgłoszenia będzie podejmowana na podstawie orzeczenia Lekarza Zaufania, czyli osoby uprawnionej do wykonywania zawodu lekarza lub placówki świadczącej usługi zdrowotne wskazanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. oraz Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce na podstawie otrzymanej lub zgromadzonej przez Ubezpieczyciela dokumentacji medycznej.

Poniżej prezentujemy wykaz OWU i SWU przygotowanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. oraz Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce dla Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia przed 1 kwietnia 2015 roku.

Alior Bank S.A.
SWU indeks ALIOR/01 (dla posiadaczy kart)
Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego "Pakiet Medyczny"
Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego "Pakiet Medyczny Premium"

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
OWU "Plan Ochrony Dochodu"

BGŻ
OWU indeks BGZ/CASHCPI_3_1.0/2015

BNP Paribas Bank Polska S.A.
SWU indeks FBP/CASH/2010
SWU indeks FBP/CASH/2013
SWU indeks FBP/CLASSIC/2009
SWU indeks FBP/CLASSIC/2012
SWU indeks FBP/DEBET-BIZ/2009
SWU indeks FBP/DEBET-BIZ/2012
SWU indeks FBP/DEBET-GOLD/2011
SWU indeks FBP/DEBET-IND/2009
SWU indeks FBP/DEBET-IND/2012
SWU indeks FBP/GOLD/2009
SWU indeks FBP/OBCIĄŻENIOWE/2009
SWU indeks FBP/PRZEDPŁACONE/2009
SWU indeks FBP/DEBET-IND/2014/internet
SWU indeks FBP/STANDARD/2009
SWU indeks FBP/4/2009
SWU indeks FBP/KREDYTOWE-D/2009
SWU indeks FBP/KREDYTOWE-D/2013
SWU indeks Przedłużona Gwarancja/BNP/5

BPH S.A.
OWU indeks WUK/7/RSFP
OWU indeks WUK/9/RSFP
Ubezpieczenie NNW
Ubezpieczenie Bezpieczne Rachunki
Ubezpieczenie Zdrowotne

BRE Leasing Sp. z o.o.
SWU indeks GAP/01

Cetelem Bank S.A.
Indeks UKP/01
Indeks UK02/CET
Indeks UP 02/CET

Credit Agricole Bank Polska S.A.
SWU indeks Luk/04/life
SWU indeks Luk/05/UP
SWU indeks Luk/06/life - K Plany
SWU indeks Luk/06/life - K Pełna Ochrona Plus
SWU indeks Luk/06/life - Partnerskie
SWU indeks Luk/07/UK
SWU indeks Luk/07/UK Partnerskie
SWU indeks Luk/07/UP
SWU indeks Luk/07/UP Partnerskie - Bezrobocie
SWU indeks Luk/07/UP Pełna Ochrona Plus
SWU indeks Luk/07/UZ
SWU indeks Luk/07/UZ Partnerskie

Europejski Fundusz Leasingowy S.A.
SWU indeks EFL/01car
SWU indeks EFL 04 GAP

GE Money Bank S.A.
OWU NNW dla Klientów GE Money Bank

Meritum Bank ICB S.A.
Indeks BWE/01
Indeks BWE/01B
Indeks BWE/02-UP
Indeks WU/01KK
Indeks WU/M/03
Indeks WU/M/06
SWU indeks MERITUM/CASHCPI_5_1.0/2015
Warunki Ubezpieczenia Grupowego Pożyczkobiorców indeks BWE/01DG

PKO BP S.A.
Indeks PKOBP/01
Indeks PKO BP/01/P
Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Codziennych Płatności na Wypadek Zdarzeń Losowych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Codziennych Płatności na Wypadek Zdarzeń Losowych dla Klientów PKO BP S.A.

RCI Leasing Polska Sp. z o.o.
SWU indeks RCP GAP/01

Sygma Banque Société Anonyme S.A.
SWU indeks SYGMA/01/2009
SWU indeks SYGMA/02/2009
SWU indeks SYGMA/03/2011
SWU indeks SYGMA/04/2011
SWU indeks SYGMA/05/2011
SWU indeks SYGMA/06/2011
SWU indeks SYGMA/AMP/05/2014
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego NNW
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego NNW dla posiadaczy Kart Kredytowych

T-mobile
Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia NNW "Na wszelki wypadek" indeks OWU/01/TMo

Volkswagen Bank Polska S.A.
SWU indeks 05 VWB

Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o.
SWU indeks VWL 04 RTI

 

Ubezpieczenia indywidualne Pocztylion

Indywidualne Terminowe Ubezpieczenie na Życie Protektor
Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Protektor
Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie Protektor
Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie Protektor
Aneks nr 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie Protektor

Ubezpieczenie Terminowe Pocztylion Życie
Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie
Aneks do Ogólnych Warunków Terminowego Ubezpieczenia na Życie

Ubezpieczenie Inwestycyjne Pocztylion Życie
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego
Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Inwestycyjnego
Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Inwestycyjnego

Ubezpieczenie Posagowe Pocztylion Życie
Ogólne Warunki Posagowego Ubezpieczenia na Życie
Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Posagowego Ubezpieczenia na Życie
Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Posagowego Ubezpieczenia na Życie
Aneks nr 3 do Ogólnych Warunków Posagowego Ubezpieczenia na Życie

Ubezpieczenie z Funduszem Kapitałowym Pocztylion Życie
Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Funduszem Kapitałowym
Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie z Funduszem Kapitałowym
Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie z Funduszem Kapitałowym
Aneks nr 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie z Funduszem Kapitałowym

Ubezpieczenie Inwestycyjne Pocztylion Życie z Indywidualnym Kontem Emerytalnym "IKE Cardif"
Ogólne Warunki Inwestycyjnego Ubezpieczenia na Życie IKE Cardif
Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Inwestycyjnego Ubezpieczenia na Życie IKE Cardif
Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Inwestycyjnego Ubezpieczenia na Życie IKE Cardif

Kontakt

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. / Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa


Tel. +48 22 529 01 23
Email: cardif@cardif.pl