Przejdź do komentarzy

Ми підтримуємо громадян України

Wspieramy obywateli Ukrainy

МИ ПІДТРИМУЄМО ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Wspieramy obywateli Ukrainy

Шановні громадяни України,
у зв’язку з ситуацією в Україні, ми висловлюємо нашу солідарність з вами і запевняємо, що в стандартах роботи BNP Paribas Cardif кожен випадок, про який повідомляється, завжди розглядається індивідуально, з особливою чутливістю до ситуації кожного Kлієнта.

Ми з тобою.


 

Drodzy obywatele Ukrainy,
w związku z sytuacją w Ukrainie solidaryzujemy się z Wami i zapewniamy, że w standardach działania BNP Paribas Cardif każda zgłaszana sprawa jest zawsze rozpatrywana indywidualnie, z zachowaniem szczególnej wrażliwości na sytuację każdego Klienta.

Jesteśmy z Wami.