OWU

Zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Wykaz OWU i SWU po 01.04.2015 roku

W związku z Ustawą z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zakłady ubezpieczeń zostały zobowiązane do zamieszczania na swojej stronie internetowej od dnia 1 stycznia 2016 roku wszystkich Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz innych umów powiązanych z oferowanymi produktami.

Informujemy, że od dnia 1 marca 2021 roku zostają zmienione zapisy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dotyczące ryzyka Trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, których celem jest zapewnienie większego wsparcia naszym klientom w trudnych sytuacjach. W związku z tym w przypadku, gdy klienci nie posiadają Orzeczenia o trwałej i całkowitej niezdolności do pracy wydanego przez lekarza ZUS lub KRUS lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji zgodnie z definicją zawartą w warunkach ubezpieczenia, decyzja w sprawie uznania zgłoszenia będzie podejmowana na podstawie orzeczenia Lekarza Zaufania, czyli osoby uprawnionej do wykonywania zawodu lekarza lub placówki świadczącej usługi zdrowotne wskazanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. oraz Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce na podstawie otrzymanej lub zgromadzonej przez Ubezpieczyciela dokumentacji medycznej.

Poniżej prezentujemy wykaz OWU i SWU przygotowanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. oraz Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce dla Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia po 1 kwietnia 2015 roku.

Bank Pocztowy S.A.
OWU indeks BP/HIPOTEKACPI_3_1.0/2018
OWU indeks BP/CASHCPI_3_1.0/2021

BNP Paribas Bank Polska S.A.
OWU indeks BGZBNP/CASHCPI_3_1.1/2015
OWU indeks BGZBNP/CASHCPI_3_1.2/2017
OWU indeks BGZ/HIPOTEKACPI_3_1.1/2015
OWU indeks BNPP/CARCPI_3_1.1/2015
OWU indeks BNPP/CARDCPI_3_1.1/2015
OWU indeks BNPP/CAREW_3_1.1/2015
OWU indeks BNPP/CASHCPI_3_2.1/2015
OWU indeks BNPP/CASHCPI_3_3.1/2015
OWU indeks BNPP/CASHCPI_3_4.1/2015
OWU indeks BNPP/CASHCPI_5_1.1/2015
OWU indeks BNPP/Consumer/CPI _3_1.3/2017
OWU indeks BNPP/LGAPMTE_MIX_SF_3_1.1/2015
OWU indeks BNPP/LGAPMTE_MIX_SF_3_1.2/2016
OWU indeks BNPP/REVOLVINGCPI_3_1.1/2015
OWU indeks BNPP/REVOLVINGCPI_3_2.1/2015
OWU indeks BGZBNP/REVOLVINGCPI_3_2.2/2017
OWU indeks BGZBNP/REVOLVINGCPI_3_2.3/2017
OWU indeks BGZBNPP/REVOLVINGCPI_3_3.0/2017
OWU indeks BGZBNPP/REVOLVINGCPI_3_3.1/2017
SWU indeks BNPP/CARCPI_5_1.1/2015
SWU indeks BNPP/CARDPIP_0_1.1/2015
SWU indeks BNPP/CARDPIP_0_2.1/2015
SWU indeks BNPP/CAREW_0_1.1/2015
SWU indeks BNPPL/GAPMTE_MIX_SF_5_1.1/2015
SWU indeks BNPPL/GAPMTE_MIX_SF_5_1.2/2016
SWU indeks BNPP/CONSUMER_5_1.0/2017
SWU indeks BNPP/ECONSUMER_5_2.0/2017
OWU indeks BNPP/CASHCPI_3_4.2/2017
OWU indeks BNPP/CASHCPI_3_2.2/2017
OWU indeks BGŻBNPNNWTMK_3_1_0_2017_F
OWU indeks BGŻBNPPCARDCPI_3_1.2_2017
SWU indeks BGŻBNPP_Consumer_5_1.1_2018
SWU indeks BGŻBNPP_CARDCPI _5_1 0_ 2018
OWU indeks BGŻBNPP CASHCPI_3_1.3/2018
OWU indeks BGŻHIPOTEKACPI_ 3_1.2/2017
SWU indeks BGŻBNPP CASHCPI_5_1.3/2018
SWU indeks BGŻBNPP Consumer_5_2.2/2018
SWU indeks BGŻBNPP EConsumer_5_2.1/2018
OWU indeks BGŻBNPPCAREW_3_1.2/2018
OWU indeks BGŻBNPPL GAPMTE MIX SF_3_1.3/2018
OWU indeks BGŻBNPPREVOLVINGCPI_3_1.2/2018
OWU indeks BGŻBNPPREVOLVINGCPI_3_2.4/2018
OWU indeks BGŻBNPREVOLVINGCPI_3_3.2/2018
OWU indeks BNPPConsumerCPI_3_1.4/2018
OWU indeks BGŻBNPPCASHCPI_3_1.3/2018
OWU indeks BGŻBNPPCASHCPI_3_1_4/2018
OWU indeks BGŻBNPNNWTMK_3_1.1/2018
SWU indeks BGŻBNPPCAREW_0_1_2/2018
SWU indeks BNPPLGAPMTE MIX SF_5_1_3/2018
OWU indeks BGZBNPPCARDCPI_3_1.3/2018
OWU indeks BGZBNP CARCPI_3_1.2/2018
SWU indeks BGZBNP CARCPI_5_1.2/2018
OWU indeks BGZBNPP HIPOTEKACPI_3_2.1/2018
OWU indeks BGZBNPP CASHCPI_3_3.2/2018
OWU indeks BNPP HIPOTEKACPI_3_2.2/2019
OWU indeks BNPP CASHCPI_3_1.5/2019
SWU indeks BGZBNPPL GAP_RTI_5_1.0/2018
OWU indeks BGZBNPPL GAP_RTI_3_1.0/2018
OWU indeks Plan na życie_LI07/2019
OWU indeks NNW_Plan na wypadek_PAHI07/2019
OWU indeks BGZBNPP/CARDCPI_3_1.4/2018
SWU indeks BGZBNPP/CARDCPI_5_1.1/2018
OWU indeks BNPP/UZD_3_1.0/2019
OWU indeks BNPP/CASHCPI_3_2.6/2020
SWU indeks BGZBNPP Consumer 5_2.4.2019
OWU indeks BGŻBNPP/CARDPIP_3_1.1/2018
OWU indeks BGŻBNPP/CARDPIP_5_1.1/2018
OWU indeks BGZBNPP/NNW_3_1.1/2018
OWU indeks BNPP/CASHCPI_3_3.3/2020
OWU indeks PWC/04/2020
OWU indeks PWCP/04/2020
OWU indeks PAH/I/05/2020
OWU indeks PZ/06/2020
OWU indeks BNPP/REVOLVINGCPI_3_2.5/2020
OWU indeks BNPP/CARCPI_3_1.3/2020
OWU indeks PWC/9/2020
OWU indeks Plan na własne M_UM/10/20
OWU indeks BNPPL/GAP_3_1.1/2020
SWU indeks BNPP/CARCPI_5_1.3/2020
SWU indeks BNPP/CONSUMER_5_2.5/2020
SWU indeks BNPPL/GAP_5_1.1/2020
OWU indeks BNPP/CASHCPI_3_2.6/2021
OWU indeks BNPP/UZD_3_1.1/2021
OWU indeks PWCB/09/2020
SWU indeks BNPP/CONSUMER_5_3.0-2021
SWU indeks BNPP/CARD_5_2.1/2021
OWU indeks PAH/I/12/2021
OWU indeks Bezpieczne M_UMSA/07/2021
OWU indeks BNPP/REVOLVINGCPI_3_2.6/2022
OWU indeks BNPPK/L/GAP_3_1.2/2022
SWU indeks BNPPK/L/GAP_5_1.2/2022
OWU "Bezpieczne M" indeks UMSA/09/2022

BNP Paribas Leasing Services
OWU indeks BGZBNPP/LEASECPI_3_1.0/2018
SWU indeks BGZBNPP/LEASECPI_5_1.0/2018
OWU indeks BGZBNPP/LEASELOANCPI_3_1.0/2018
SWU indeks BGZBNPP/LEASELOANCPI_5_1.0/2018

BZ WBK Leasing
SWU indeks BZWBK_P/CARCPI_5_2.0/2017
SWU indeks BZWBK_L/CARCPI_5_2.0/2017

Carrefour
OWU indeks CARREFOUR/EWPDO500_3_1.1/2016
OWU indeks CARREFOUR/EWPOWYZEJ500_3_1.1/2016
OWU indeks CARREFOUR/EWTELEFONY_3_1.1/2016
OWU indeks CARREFOUR/EWDUZEAGD_3_1.1/2016
OWU indeks CARREFOUR/EWPDO500_3_1.2/2016
OWU indeks CARREFOUR/EWPOWYZEJ500_3_1.2/2016
OWU indeks CARREFOUR/EWTELEFONY_3_1.2/2016
OWU indeks CARREFOUR/EWDUZEAGD_3_1.2/2016

EFL S.A.
SWU indeks EFL/GAP/RTI_5_1.1/2016
SWU indeks EFL/GAP/MTE_5_1.1/2016
SWU indeks EFL/GAP/RTI_5_1.0/2017
SWU indeks EFL/GAP/RTI_5_2.0/2017

ING Car Lease Polska Sp. z o.o.
SWU indeks ING/GAP/SF_5_1.0/2016

ING Lease Sp. z o.o.
SWU indeks INGL/GAP/RTI_7_1.0/2016
SWU indeks INGL/GAP/MIX_7_1.0/2016
SWU indeks INGL/GAP/SF_7_1.0/2016

Millennium Leasing Sp. z o.o.
SWU indeks MIL/L/GAP/MTE_5_1.1/2016

Nest Bank S.A.
OWU indeks NESTBANK/CASHCPI_3_1.0/2017
OWU indeks NESTBANK/CASHCPI_3_2.0/2017
SWU indeks NESTBANK/CASHCPI_5_1.0/2017
SWU indeks NESTBANK/CASHCPI_5_2.0/2017
OWU indeks NESTBANKCASHCPI_3_1.1/2018
OWU indeks NESTBANKCASHCPI_3_2.1/2018
SWU indeks NESTBANKCASHCPI_5_2.1/2018
SWU indeks NESTBANKCASHCPI_5_1.1/2018
OWU indeks Nest/CPI/REV/3_1/2020

Pośrednicy Finansowi i Pożyczkodawcy
OWU Spokojna Głowa
OWU Spokojna Głowa 27/09/2018
SWU Hapi Pożyczki Spokojne Życie 01/2019

P4 Sp. z o.o. (Play)
OWU Assistance rowerowy o indeksie P4/NNW/B_3_1.0/2017
OWU Pomoc dla sportowców o indeksie P4/NNW/B_3_1.0/2017
OWU Utrata pracy/Bezpieczne rachunki o indeksie P4/BP_3_1.0/2017

PKO BP S.A.
OWU indeks PKO BP S.A./NNW_TMK_3_1.1/2015
OWU indeks PKO BP S.A./NNW_TMK_3_1.2/2017

PKO Leasing S.A.
SWU indeks BFL/GAP/SF_7_1.1/2016
SWU indeks PKO_L/GAP/RTI _7_1.1/2016
SWU indeks PKO_L/GAP/RTI _7_2.1/2016
SWU indeks PKO_L/GAP/RTI _7_3.1/2016
SWU indeks PKO_L/GAP/RTI_7_1.0/2015

RCI
SWU indeks RCIB/CARCPI_5_1.1/2015
SWU indeks RCIB/GAPMTE_5_1.1/2015
SWU indeks RCI/GAP/RTI_5_1.1/2015
SWU indeks RCI/GAPSF_5_1.1/2015
SWU indeks RCI/GAPMIX _5_1.0/2019
SWU indeks RCI/GAPRTI_5_1.2/2019
SWU indeks RCI/GAPSF_5_1.2/2019
SWU indeks RCI/GAPMTE_5_1.2/2019
OWU indeks RCI/CARCPI_3/2020
OWU indeks RCI/GAP/MIX/3_1.0/2020
OWU indeks RCI/GAP/MTE/3_1.0/2020
OWU indeks RCI/GAP/RTI/3_1.0/2020
OWU indeks RCI/GAP/SF/3_1.0/2020
OWU indeks RCI/GAP/MIX/3_1.1/2021
OWU indeks RCI/GAP/MTE/3_1.1/2021
OWU indeks RCI/GAP/RTI/3_1.1/2021
OWU indeks RCI/GAP/SF/3_1.1/2021

Santander Leasing S.A.
SWU indeks SANTANDER L CARCPI_5_1.0/2018
SWU indeks SANTANDER P CARCPI_5_1.0/2018
SWU indeks SANTANDER L CARCPI_5_1.1/2019
SWU indeks SANTANDER P CARCPI_5_1.1/2019
SWU indeks SANTANDER/F24_P/CARCPI _5_2.1/2021
SWU indeks SANTANDER_L/CARCPI_5_1.2/2021
SWU indeks SANTANDER_P/CARCPI_5_1.2/2021
SWU indeks SANTANDER_L/CARCPI_5_1.3/2022
SWU indeks SANTANDER_P/CARCPI_5_1.3/2022

Sygma Bank Polska S.A. (później BGŻ BNP Paribas)
OWU indeks SYGMA/CARD/CPI_3_1.2/2015
OWU indeks SYGMA/CASH/CPI_3_1.2/2015
OWU indeks SYGMA/CASH/CPI_3_2.1/2015
OWU indeks SYGMA/CONSUMER/CPI_3_1.2/2015
SWU indeks Sygma/Consumer_B/1.1/2015
SWU indeks SYGMA/CONSUMER/CPI_7_2.1/2015

T-Mobile Polska S.A.
OWU indeks T-Mobile/NNWTMK_3_1.1/2015
OWU indeks T-Mobile/NNWTMK_3_1.2/2016
OWU indeks T-Mobile/NNWTMK_3_1.3/2017

Toyota Insurance Management SE Spółka Europejska Oddział w Polsce
OWU indeks TIMB/CARCPI_3_1.0/2015
OWU indeks TIMB/GAPRTI_3_1.1/2016 
OWU indeks TIMB CARCPI_3_1.1/2018
OWU indeks TIML/GAPRTI_3_1.1/2016
OWU indeks TIML/IU/GAPMTE_3_1.0/2020
OWU indeks TIMB/GAPRTI_3_1.2/2019
OWU indeks TIM/GAPRTI/SA_3_1.1/2019
OWU indeks TIML/GAPRTI_3_1.2/2019
SWU indeks TIML/GAP/RTI_LK_5_1.0/2019
SWU indeks TIML/GAP/SF_5_1.0/2019
OWU indeks TIMB/CARCPI_3_1.2/2020
SWU indeks TIML/IU/GAPMTE_LK_5_1.0/2020
OWU indeks TIM/GAPRTI/DSA_3_1.2/2021
OWU indeks TIMB/GAPRTI_3_1.4/2021
OWU indeks TIML/GAPRTI_3_1.4/2021
SWU indeks TIML/GAP/RTI_LK_5_1.2/2021
OWU indeks TIML/IU/GAPMTE_3_1.2/2021
SWU indeks TIML/IU/GAPMTE_LK_5_1.1/2021
OWU indeks TIMB/GAPMIX_3_1.0/2022
OWU indeks TIMB/GAPRTI_3_1.5/2022
OWU indeks TIML/GAPMIX_3_1.0/2022
OWU indeks TIML/GAPRTI_3_1.5/2022
SWU indeks TIML/GAP/RTI_LK_5_1.3/2022
OWU indeks TIMB/GAPMIX_3_1.1/2022
OWU indeks TIML/GAPMIX_3_1.1/2022
OWU indeks TIMB/GAPRTI_3_1.6/2022
OWU indeks TIML/GAPRTI_3_1.6/2022
SWU indeks TIML/GAP/SF_FL_5_1.0/2022
SWU indeks TIML/GAP/RTI_LK_5_1.4/2022

Volkswagen Bank Polska S.A.
OWU indeks VWB/GAPRTI_ 3_1.1/2015
OWU indeks VW/CARCPI_3_1.3/2015 (pakiety L)
OWU indeks VW/CARCPI_3_2.3/2015
OWU indeks VW/CARGAPMTE_3_1.2/2015
OWU Przedłużona Gwarancja na Samochody Gwarantowane Auto

Volkswagen Leasing
SWU indeks VW_L/CAR/GAP/MTE_5_1.2/2015
SWU indeks VW_L/GAP/RTI_ 5._1.0/2015
SWU indeks VW/CAR/CPI_5_1.0/2015
SWU indeks VW_L/CAR/CPI_5_1.0/2015
SWU indeks VW_L/GAP/RTI_5_1.0/2015 - maj 2016

Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy
OWU Pokrycia Kosztów Naprawy Awarii – Gwarantowane Auto o indeksie VW/PKNA_3_1.0/2016
SWU Grupowego Audi Select o indeksie VW/PKNA_5_2.0/2016
SWU Grupowego Das Welt Auto o indeksie VW/PKNA_5_1.1/2016  
OWU indeks VWCARCPILB_3_1.0/2018
OWU indeks VWCARGAPMTELB_3_1.0/2018
OWU indeks VWGAPRTILB_3_1.0/2018
OWU indeks VW/CAR/IU_3_1.0/2020
OWU indeks VW/CAR/IU_3_1.1/2020
OWU indeks VW/CAR/GAP/MTE/LB_3_1.1/2020
OWU indeks VW/GAP/RTI/LB_ 3_1.1/2020
OWU indeks VW/CARCPI/B_3_1.1/2020
OWU indeks VW/GAP/RTI/LB_3_1.2/2021
OWU indeks VW/CAR/GAP/MTE/LB_3_1.2/2021
OWU indeks VW/GAP/RTI/LB_3_1.3/2022
OWU indeks VW/CAR/GAP/MTE/LB_3_1.3/2022

OWU w języku ukraińskim / Загальні Умови Страхування українською мовою Dokumenty OWU oraz SWU w języku ukraińskim
OWU indeks BNPP/HIPOTEKACPI_3_2.2/2019
SWU indeks BNPP/Consumer_5_2.5/2020
OWU indeks BNPP/CASHCPI_3_2.6/2020
OWU indeks BNPP/CASHCPI_3_2.6/2021
OWU indeks PAH/I/012/2021

Kontakt

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. / Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa


Tel. +48 22 529 01 23
Email: cardif@cardif.pl