CZYM JEST UBEZPIECZENIE GAP?

Dowiedz się jeżeli kupujesz samochód w leasingu albo na kredyt

Czym jest ubezpieczenie GAP?

27 marca 2024 r.

Ubezpieczenie GAP przeznaczone jest dla osób, które kupują samochód w leasingu albo na kredyt. GAP chroni właścicieli pojazdów przed stratą finansową gdy auto ulegnie całkowitemu zniszczeniu lub gdy zostanie skradzione. Nowe samochody szybko tracą na wartości, dlatego odszkodowanie z AC albo z OC sprawcy będzie mniejsze niż wartość pojazdu w chwili zakupu. Dowiedz się dlaczego warto wykupić ubezpieczenie GAP i zadbać o swoje bezpieczeństwo finansowe

Z tego artykułu dowiesz się:

Czym jest ubezpieczenie GAP?

Ubezpieczenie GAP (z języka angielskiego Guaranteed Asset Protection) chroni leasingobiorców i kredytobiorców przed stratą finansową wynikającą ze spadku wartości pojazdu. Polisa GAP działa w przypadku kradzieży pojazdu lub jego całkowitego zniszczenia. Ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie, które stanowi różnicę między wartością pojazdu w dniu zdarzenia a ceną zakupu. Dzięki ubezpieczeniu GAP możesz spłacić pozostałe do uregulowania raty wobec firmy leasingowej bądź banku. Polisa GAP stanowi uzupełnienie ochrony AC i jest szczególnie przydatna gdy kupujesz nowe auto lub motocykl, które szybko tracą na wartości

Przykład
Pani Ewa podpisała umowę leasingu samochodowego na kwotę 120 000 zł. Po trzech latach użytkowania pojazd został skradziony. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło z AC 65 000 zł, ponieważ tyle wynosiła wartość rynkowa auta na dzień powstania szkody. Różnica w wysokości 55 000 zł, pomiędzy wartością rynkową pojazdu w dniu zdarzenia, a kwotą wypłaconego odszkodowania została pokryta z ubezpieczenia GAP. Dzięki temu Pani Ewa przeznaczyła wypłatę z polisy GAP na spłatę pozostałych rat leasingu

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie GAP?

Jak podaje Związek Polskiego Leasingu, co trzeci nowy samochód osobowy w Polsce jest rejestrowany na firmę leasingową. Ubezpieczenie GAP jest szczególnie przydatne właśnie dla osób, które zakupiły nowy pojazd w leasingu lub na kredyt. Nowy samochód może stracić na wartości niemal natychmiast po opuszczeniu salonu, a im starszy pojazd, tym jego wartość rynkowa jest mniejsza. W sytuacji gdy auto zostanie skradzione lub zniszczone, wypłacona przez ubezpieczyciela kwota odszkodowania z AC będzie niższa od wartości samochodu z dnia podpisania umowy kredytowej albo leasingowej. Uzyskana suma nie pozwoli Ci spłacić pozostałych rat kredytu czy leasingu. Wtedy przydaje się ubezpieczenie GAP.

Jakie są rodzaje ubezpieczenia GAP?

GAP fakturowy

Odszkodowanie równe jest stracie finansowej obliczonej jako różnica między wartością początkową pojazdu, a wartością rynkową pojazdu z dnia zdarzenia. To najdroższy rodzaj ubezpieczenia GAP i jest polecany szczególnie w przypadku pojazdów nowych i kosztownych, które najszybciej tracą na wartości

Przykład
Adam wziął w leasing samochód warty 150 000 zł. Po trzech latach, gdy wartość auta spadła do 90 000 zł, zostało ono skradzione. Adam miał ubezpieczenie GAP fakturowe i otrzyma od ubezpieczyciela odszkodowanie w wysokości 60 000 zł

GAP finansowy

Odszkodowanie równe jest stracie finansowej stanowiącej różnicę między kwotą Twojego zobowiązania wobec leasingodawcy, a wartością rynkową pojazdu w dniu zdarzenia. To najtańszy rodzaj ubezpieczenia GAP. Jest pomocny przy leasingu z niskim wkładem własnym

Przykład
Joanna wzięła samochód w leasing. Przez cztery lata sumiennie opłacała raty leasingowe. Niestety samochód został całkowicie zniszczony w wypadku. W wyniku umowy zawartej z firmą leasingową, do spłaty pozostało 25 000 zł. Odszkodowanie z AC wyniosło 15 000 zł. Dzięki ubezpieczeniu GAP, które Joanna wykupiła podpisując umowę leasingu, ubezpieczyciel pokrył brakującą różnicę w wysokości 10 000 zł

GAP indeksowy

Odszkodowanie jest równe 20-30% wartości rynkowej pojazdu w dniu zdarzenia. Ten rodzaj ubezpieczenia GAP jest popularny w przypadku krótkich umów leasingowych i jest kompromisem między GAP fakturowym, a GAP indeksowym

Przykład
Marek w ramach leasingu użytkuje samochód wart 90 000 zł. Niedługo po zakupie ubezpieczyciel z polisy GAP wypłaci mu odszkodowanie w wysokości od 18 000 do 27 000 zł (20-30% wartości pojazdu)

GAP Casco

Ten rodzaj ubezpieczenia GAP pokrywa różnicę pomiędzy wypłatą z ubezpieczenia OC i AC (w przypadku szkody całkowitej powiększonej o wartość wraku) a sumą ubezpieczenia AC ważnego na dzień zakupu polisy AC. Przed podpisaniem umowy na GAP Casco upewnij się czy polisa AC nie ma gwarancji utrzymania stałej wartości. Jeśli tak, wówczas GAP Casco jest zbędne.  

Przykład
Anna w momencie zawarcia umowy leasingu samochodu posiadała polisę AC z sumą ubezpieczenia 80 000 zł. Po dwóch latach użytkowania auto uległo szkodzie całkowitej. Ubezpieczyciel z polis OC/AC wypłacił Annie odszkodowanie w wysokości 35 000 zł. Różnicę w kwocie 45 000 zł Anna otrzymała z GAP Casco

Jakie pojazdy możesz objąć ubezpieczeniem GAP?

Ubezpieczenie GAP możesz kupić dla różnych rodzajów pojazdów m.in. samochodów osobowych i dostawczych, motocykli, kamperów, a nawet łodzi. Ważne jest jednak, abyś sprawdził z ubezpieczycielem, czy dany pojazd kwalifikuje się do tego rodzaju ochrony. W BNP Paribas Cardif ubezpieczamy następujące rodzaje pojazdów:

 • samochody osobowe
 • samochody dostawcze (o masie całkowitej do 3,5 tony)
 • kampery
 • motocykle
 • pojazdy ciężarowe (o masie całkowitej powyżej 3,5 tony)
 • maszyny rolnicze (np. kombajny lub traktory)

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie GAP?

Zabezpieczenie dla leasingobiorców i kredytobiorców. W przypadku szkody całkowitej lub kradzieży, ze standardowego ubezpieczenia AC otrzymasz odszkodowanie równe wartości rynkowej pojazdu w dniu zdarzenia. Może się ona jednak znacząco różnić od ceny zakupu, szczególnie w przypadku nowych aut. Różnica ta pokrywana jest właśnie z ubezpieczenia GAP, chroniąc Cię przed koniecznością dopłaty do kredytu lub leasingu

Możliwość zakupu nowego auta. Uzyskane z GAP odszkodowanie może posłużyć nie tylko na spłatę pozostałej części zobowiązania, ale również pozwoli Ci na zakup nowego samochodu tej samej lub wyższej klasy

Spokojny sen. Posiadanie ubezpieczenia GAP zapewnia komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa finansowego. Jest to szczególnie ważne dla osób, które spłacają wysokie raty kredytu lub leasingu

Dodatkowe świadczenia. Ubezpieczenie GAP można rozszerzyć o dodatkowe świadczenia, np. zwrot kosztów holowania, najmu samochodu zastępczego czy pobytu w hotelu.  

Kiedy polisa GAP nie działa?

Zanim podpiszesz umowę ubezpieczenia GAP sprawdź kiedy polisa nie będzie działać. Pełną listę wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Najczęściej ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania jeżeli: 

 • szkoda całkowita powstała w wyniku celowych działań użytkownika pojazdu lub jego rażącego niedbalstwa
 • osoba kierująca pojazdem znajdowała się po d wpływem alkoholu lub środków odurzających
 • szkoda całkowita powstała w wyniku użytkowania pojazdu przez osobę, która nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdu
 • zniszczony lub uszkodzony pojazd został wykorzystany jako narzędzie przestępstwa,
 • kierujący pojazdem brał udział w rajdach terenowych
 • jeżeli całkowita powstała w wyniku działań wojennych, działań zbrojnych, zamieszek lub aktów przemocy
 • pojazd został oddany w  najmem, dzierżawę lub inny stosunek prawny o podobnym charakterze
 • ubezpieczyciel AC nie uznał roszczenia z tytułu ubezpieczenia AC pojazdu

Gdzie i kiedy kupisz ubezpieczenie GAP? 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur placerat est mollis ligula consectetur, ullamcorper convallis felis faucibus. Integer at tortor orci. Suspendisse nibh ex, porta finibus nisl eu, efficitur dapibus nibh. Aenean eget commodo metus. Integer fringilla commodo commodo. Aenean malesuada nibh accumsan mauris eleifend, at lacinia magna tempus. Duis dictum sodales odio, id rutrum dui vulputate nec

Ile kosztuje ubezpieczenie GAP?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur placerat est mollis ligula consectetur, ullamcorper convallis felis faucibus. Integer at tortor orci. Suspendisse nibh ex, porta finibus nisl eu, efficitur dapibus nibh. Aenean eget commodo metus. Integer fringilla commodo commodo. Aenean malesuada nibh accumsan mauris eleifend, at lacinia magna tempus. Duis dictum sodales odio, id rutrum dui vulputate nec

Podsumowanie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur placerat est mollis ligula consectetur, ullamcorper convallis felis faucibus. Integer at tortor orci. Suspendisse nibh ex, porta finibus nisl eu, efficitur dapibus nibh. Aenean eget commodo metus. Integer fringilla commodo commodo. Aenean malesuada nibh accumsan mauris eleifend, at lacinia magna tempus. Duis dictum sodales odio, id rutrum dui vulputate nec

EKSPERTKA BNP PARIBAS CARDIF

Katarzyna Markiewicz

Senior Relationship Manager w Departamencie Automotive

EKSPERTKA BNP PARIBAS CARDIF

Elwira Broma

Senior Relationship Manager w Departamencie Automotive