ROZMOWA Z EKSPERTEM BNP PARIBAS CARDIF

Ubezpieczenia na trudne czasy. Jak zabezpieczyć się przed utratą pracy i ciężką chorobą?

Ubezpieczenia na trudne czasy. Jak zabezpieczyć się przed utratą pracy i ciężką chorobą?

19 grudnia 2022 roku

Blisko połowa Polaków chciałaby lepszej ochrony przed utratą pracy, jedną z większych obaw jest też brak pieniędzy na leczenie poważnej choroby. Spokojne planowanie przyszłości może dać odpowiednie ubezpieczenie. Jak zabezpieczyć się przed utratą pracy i ciężką chorobą? Zapytaliśmy o to Jeana Bouchet, dyrektora marketingu i produktu w BNP Paribas Cardif w Polsce.

Nadchodzący rok zdaniem ekspertów będzie trudny dla firm i pracowników. Czy widać większe zainteresowanie Polaków polisami na wypadek utraty pracy?

Polacy po pandemii czują się mniej bezpieczni. Tak wynika z badania „Chroń i planuj w czasach kryzysu” przeprowadzonego przez BNP Paribas Cardif oraz ekspertów IPSOS. Oprócz Polski wzięło w nim udział 20 krajów na 3 kontynentach, w których działa BNP Paribas Cardif. Aż 66 proc. Polaków obawia się utraty dochodów i pogorszenia sytuacji finansowej. W skali globalnej bezrobocie zajmuje trzecie miejsce na liście obszarów, w których badani chcieliby lepszej ochrony, zaraz za chorobami i wypadkami.

A wracając do ubezpieczeń -  43 proc. Polaków chciałoby być lepiej chronionymi na wypadek utraty pracy. Co ciekawe, u nas ta potrzeba jest nawet dwa razy silniejsza niż np. w Niemczech. Jak widać polisy chroniące przed skutkami  utraty pracy trafiają w potrzeby Polaków. W BNP Paribas Cardif również obserwujemy wzrost zainteresowania tego typu polisami. Chcemy, aby ubezpieczenia były dla klientów jeszcze bardziej dostępne, lepiej odpowiadały ich potrzebom i umożliwiały im spokojne planowanie przyszłości. Dlatego nieustannie prowadzimy badania, analizujemy trendy i dostosowujemy nasze produkty.

Już co piąta firma deklaruje, że będzie zwalniać pracowników. Jaką ochronę może nam dać w takiej sytuacji ubezpieczenie?

Ubezpieczenie od utraty pracy oferowane jest przez banki klientom biorącym kredyt, na przykład kredyt hipoteczny, ale możliwe jest zabezpieczenie także pożyczki lub zadłużenia na karcie kredytowej. Polisa ma chronić nas w sytuacji, gdy utracimy dotychczasowe źródło dochodu, a zostajemy z zobowiązaniem finansowym w postaci raty kredytu. Dzięki polisie otrzymujemy wsparcie finansowe – ubezpieczyciel wypłaci nam regularne świadczenie w wysokości raty naszego zobowiązania wobec banku. Dzięki temu zyskujemy np. czas na poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia. Ubezpieczenie oferowane przez BNP Paribas Cardif zapewnia również wsparcie psychologa, czy pomoc w pisaniu CV. To jeden z przykładów szerszego trendu na rynku ubezpieczeń, który polega na zapewnieniu klientowi – poza samą wypłatą odszkodowania - coraz szerszego ekosystemu różnego rodzaju świadczeń dodatkowych.

Trudność w spłacie kredytu może być też spowodowana poważną chorobą lub wypadkiem i związanym z tym pobytem w szpitalu. We wspomnianym wcześniej badaniu to - obok utraty pracy - najczęściej wskazywane przez Polaków zdarzenia, które ich zdaniem uniemożliwią im spłatę rat kredytu. Ubezpieczenie chroni również i w takich sytuacjach. Nie każdy bank posiada jednak w swojej ofercie tak szeroki zakres ubezpieczenia.

Na co należy zwrócić uwagę, zawierając taką polisę?

Po pierwsze ważne jest, aby warunki ubezpieczenia były przejrzyste i zrozumiałe. Uważamy, że to kluczowy element wiarygodności ubezpieczyciela w relacji z klientem. Druga sprawa to jak najkrótsza lista wyłączeń odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej, czyli powodów z jakich ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Jeżeli chodzi o BNP Paribas Cardif, naszym celem w jest zwiększenie poziomu wypłacanych odszkodowań z obecnych 80 do 90 proc.

Kolejna rzecz to uproszczenie samego procesu zawarcia polisy. Przystępując do ubezpieczenia, klienci oczekują minimum formalności, np. podpisania prostego oświadczenia o dobrym stanie zdrowia zamiast przedkładania rozbudowanej dokumentacji medycznej. Takim uproszczeniom powinna towarzyszyć otwartość na to, że wielu klientów leczyło się w przeszłości. Średnia długość życia się wydłuża i choroby przewlekłe stają się coraz bardziej powszechne - to znak naszych czasów. Takich klientów ubezpieczyciele nie powinni wykluczać.

Z raportu Mapa Ryzyka Polaków Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że jedną z największych obaw Polaków jest brak pieniędzy na leczenie poważnej choroby. Polacy coraz częściej mierzą się tak poważnym schorzeniem jak depresja. Czy można się ubezpieczyć na wypadek tej choroby?

Niektórzy twierdzą, że czeka nas „epidemia depresji”. Według Światowej Organizacji Zdrowia już za osiem lat będzie to najczęściej diagnozowane schorzenie w krajach rozwiniętych. A choroba łączy się z długą nieobecnością w pracy. Zapewnienie niezmiennego poziomu dochodów w trakcie zwolnienia lekarskiego spowodowanego depresją może być kluczowe dla klienta, który w tym czasie potrzebuje pieniędzy na leczenie. W naszych polisach depresja wchodzi w zakres ubezpieczenia.

Ale musimy na to zjawisko spojrzeć szerzej. Depresja jest tylko jedną z poważnych chorób, od których powinniśmy być chronieni ubezpieczeniami. Obciążony podczas pandemii publiczny system opieki zdrowotnej zwrócił uwagę Polaków na potrzebę zapewnienia sobie ochrony w dziedzinie zdrowia z innych źródeł. Polisy ubezpieczeniowe dostępne na rynku dają możliwość wypłaty środków na leczenie w Polsce lub za granicą. Zdaniem naszych ekspertów zajmujących się prognozowaniem trendów i ryzyk w przyszłości, za kilka lat standardem w ramach ubezpieczenia zdrowotnego będą także cykliczne badania profilaktyczne, które pozwolą wcześniej diagnozować poważne schorzenia. Bo życie i dobre zdrowie jest celem najważniejszym. I ubezpieczenia będą ten cel pomagały osiągnąć.

Wywiad został opublikowany na łamach Pulsu Biznesu 19.12.2022 r.

Ilona Łopuska BNP Paribas Cardif

Jean Bouchet, dyrektor marketingu i produktu w BNP Paribas Cardif w Polsce.