Kontakt

Skontaktuj się z nami

BNP PARIBAS CARDIF W POLSCE

Skontaktuj się z nami

Telefonicznie możesz się z nami skontaktować w dni robocze w godzinach 9:00 – 17:00.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydzial Gospodarczy; KRS 0000048866. Kapitał zakładowy wynosi 37 692 310 złotych i jest w pełni opłacony. NIP 525-20-30-109. Adres: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa.

Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000026002. Kapitał zakładowy zagranicznego zakadu ubezpieczeń Cardif Assurances Risques Divers Societe Anonyme S.A. wg prawa francuskiego, który oddział utworzył, wynosi 21 602 240 euro i jest w pełni opłacony. NIP 526-25-57-344. Adres: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa.

ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa
Polska

 

Twoje zapytanie

Twoje dane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. i Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji obsługi i odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie, w tym marketingu bezpośredniego i profilowania, jeśli wymaga tego realizacja obsługi i odpowiedź na moje zapytanie. Zgoda może być wycofana w każdym czasie.*
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. i Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce informacji handlowej, drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail na wskazany adres mailowy i w formie wiadomości tekstowych SMS na wskazany numer telefonu komòrkowego, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w zakresie w jakim wymaga tego realizacja obsługi i odpowiedź na niniejsze zgłoszenie. Zgoda może być wycofana w każdym czasie.*
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. i Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonòw i automatycznych systemòw wywołujących, w celu marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r – Prawo Telekomunikacyjne, w zakresie w jakim wymaga tego realizacja obsługi i odpowiedź na niniejsze zgłoszenie. Zgoda może być wycofana w każdym czasie.* Zapoznaj się z informacją na temat przetwarzania Twoich danych osobowych

Kod z obrazka

* Pole obowiązkowe

INFOLINIA

Infolinia czynna jest w dni robocze w godz. 9:00-17:00

Tel: 801 801 111 lub 22 319 00 00