Firmy pożyczkowe

Ubezpieczenia dla klientów firm pożyczkowych

Ubezpieczenia dostępne u pośredników finansowych

Oferta ubezpieczeniowa dedykowana jest Klientom Partnerów biznesowych BNP Paribas Cardif w Polsce.

BNP Paribas Cardif w Polsce specjalizuje się m.in. w ubezpieczeniach oferowanych Klientom firm pożyczkowych.

Możliwość przystąpienia do grupowej umowy ubezpieczenia jest proponowana osobom zawierającym umowy pożyczek gotówkowych.

Przystąpienie do umowy ubezpieczenia jest możliwe w trakcie wizyty w placówce jednego z partnerów BNP Paribas Cardif w Polsce lub korzystając z innych kanałów dystrybucji, jak telefon czy strona internetowa – odpowiednio do zakresu udostępnionego przez Partnerów firmy.

BNP Paribas Cardif w Polsce kładzie duży nacisk na dopasowanie oferty ubezpieczeniowej do potrzeb każdego Klienta.

Dotyczy to zarówno proponowanej ochrony, jak i procesów związanych z obsługą ubezpieczenia.

Dzięki temu ofertę firmy cechują:

  • prostota – produkty są nie tylko zrozumiałe dla Klientów, ale również proste w sprzedaży,
  • realna wartość – zapewniamy atrakcyjne warunki ubezpieczenia, stawiamy na Klienta i jego zadowolenie,
  • elastyczność -  to Klienci wybierają odpowiedni pakiet,
  • dopasowanie – zarówno do specyfiki produktu finansowego, jak i potrzeb Klientów

Dzięki ubezpieczeniu oferowanemu przez BNP Paribas Cardif w Polsce Klient lub jego najbliżsi otrzymują wsparcie finansowe w najtrudniejszych sytuacjach związanych z utratą zdrowia lub życia Ubezpieczonego. Świadczenie może być również wsparciem w spłacie zadłużenia z tytułu pożyczki gotówkowej.

Pomoc jest możliwa w poniższych sytuacjach dotyczących Ubezpieczonego:

  • śmierć oraz dodatkowo śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • trwała i całkowita niezdolność do pracy oraz dodatkowo trwała i całkowita niezdolność do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • poważne zachorowanie,
  • pobyt w szpitalu oraz dodatkowo pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

W zależności od zdarzenia ubezpieczeniowego są dwie możliwości wypłaty świadczenia:

  • świadczenie jednorazowe w wysokości sumy ubezpieczenia (m.in. w przypadku zgonu, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania),
  • świadczenia miesięczne (m.in. w przypadku pobytu w szpitalu trwającego co najmniej 3 dni).