WŁADZE

Władze BNP Paribas Cardif w Polsce

 

Reprezentacja Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce

Grzegorz Jurczyk - Reprezentant zagranicznego przedsiębiorcy w oddziale

 

Rada Nadzorcza Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.

Vivien Berbigier - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marie-Charlotte Demeyere - Członkini Rady Nadzorczej, Członkini Komitetu Audytu
Pauline de Chatillion - Członkini Rady Nadzorczej
Andrzej Paliło - Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
Wiesław Rozłucki - Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu

 

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.

 

Grzegorz Jurczyk

Prezes Zarządu

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Tomasz Byczyński

Członek Zarządu

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Michał Gorczyca

Członek Zarządu

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Laurent Hinault

Członek Zarządu

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ