Przejdź do komentarzy

O NAS

Zarząd i Rada Nadzorcza BNP Paribas Cardif w Polsce

Władze

Powołany przez Radę Nadzorczą Zarząd sprawuje bezpośrednie kierownictwo nad Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.

Skład Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.:

Grzegorz Jurczyk - Prezes Zarządu
Pierre-Vincent Martin - Członek Zarządu
Michał Gorczyca - Członek Zarządu
Tomasz Byczyński - Członek Zarządu

 

Skład Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.:

Vivien Berbigier - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marie-Charlotte Demeyere - Członek Rady Nadzorczej
Jean-François Bourdeaux – Członek Rady Nadzorczej
Wiesław Rozłucki - Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu
Andrzej Paliło - Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Reprezentacja Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce:

Grzegorz Jurczyk - Reprezentant zagranicznego przedsiębiorcy w oddziale

PRACA W CARDIF

Dołącz do naszego zespołu i bądź autorem pozytywnych zmian

SPRAWDŹ OFERTY PRACY

Kontakt dla prasy

Olga Małecka
Email: press.cardif@cardif.pl