Banki

Ubezpieczenia dla klientów banków

Ubezpieczenie do kredytu gotówkowego/ratalnego

BNP Paribas Cardif w Polsce w swojej ofercie posiada ubezpieczenie, dzięki któremu Klient lub jego najbliżsi otrzymują wsparcie w spłacie zadłużenia z tytułu kredytu gotówkowego bądź ratalnego.

Pomoc jest możliwa m.in. w poniższych sytuacjach:

  • śmierć lub śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego,
  • trwała i całkowita niezdolność do pracy,
  • czasowa niezdolność do pracy,
  • utrata pracy,
  • poważne zachorowanie.

W zależności od zdarzenia ubezpieczeniowego są dwie możliwości wypłaty świadczenia:

  • świadczenie jednorazowe, które pozwala na spłatę pozostałego zadłużenia (m.in. w przypadku zgonu oraz trwałej i całkowitej niezdolności do pracy),
  • świadczenia miesięczne równe miesięcznej racie kredytu (m.in. w przypadku utraty pracy oraz czasowej niezdolności do pracy).

Kontakt dla instytucji finansowych

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. / Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa

Tel.: +48 22 529 01 23
Email: bancassurance@cardif.pl