Banki

Ubezpieczenia dla klientów banków

Ubezpieczenie do kredytu samochodowego

BNP Paribas Cardif w Polsce jest liderem na rynku sprzedaży produktów bancassurance firmom z sektora motoryzacyjnego.

W ramach ubezpieczeń oferowanych do kredytu samochodowego BNP Paribas Cardif w Polsce oferuje:

Ubezpieczenie spłaty zadłużenia

Celem tego ubezpieczenia jest wsparcie Klienta lub jego najbliższych w spłacie zadłużenia z tytułu kredytu samochodowego. Zdarzenia objęte ubezpieczeniem to:

 • śmierć bądź śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego,
 • trwała i całkowita niezdolności do pracy,
 • czasowa niezdolność do pracy,
 • utrata pracy,
 • poważne zachorowanie.

W zależności od zdarzenia ubezpieczeniowego BNP Paribas Cardif w Polsce:

 • w przypadku zgonu lub trwałej i całkowitej niezdolności do pracy – może wypłacić świadczenie jednorazowe w kwocie pozostałego zadłużenie,
 • w przypadku utraty pracy lub czasowej niezdolności do pracy – może wypłacić świadczenia miesięczne w wysokości raty kredytu.

Ubezpieczenie straty finansowej GAP

Jest to ubezpieczenie, które chroni przed poniesieniem straty finansowej w przypadku kradzieży lub całkowitego zniszczenia pojazdu. GAP to doskonałe uzupełnienie ochrony w ramach klasycznej polisy autocasco. Ubezpieczenie skierowane jest do osób posiadających kredyt samochodowy lub korzystających z leasingu.

Ubezpieczenie dostępne jest w dwóch wariantach:

GAP MTE

Klient posiadający ten wariant ubezpieczenia GAP  w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, ma możliwość otrzymania wypłaty dodatkowego odszkodowania w wysokości ustalonego procentu od wartości pojazdu. Najczęściej jest to od 20% do 40%.

Główne zalety produktu:

 • szybkość -  wypłata odszkodowania następuje w najszybszym możliwym terminie,
 • bezpieczeństwo – możliwa ochrona przez cały okres trwania umowy leasingu,
 • zasięg – ubezpieczenie obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej.


GAP RTI

Klient posiadający ten wariant ubezpieczenia GAP uzyskuje możliwość zabezpieczenia straty finansowej, która powstaje w związku z utratą wartości pojazdu w czasie. W razie szkody ubezpieczenie może pokryć różnicę pomiędzy wartością początkową samochodu a jego aktualną ceną rynkową ustaloną przez ubezpieczyciela AC.

 

Główne zalety produktu:

 • redukcja strat finansowych - możliwość zakupu samochodu podobnej wartości po zajściu szkody całkowitej lub kradzieży,
 • bezpieczeństwo – możliwość spłaty pozostałych zobowiązań przy umowie finansowania pojazdu,
 • zwrot kosztów - dodatkowe świadczenie w postaci zwrotu kosztów użytkowania samochodu zastępczego przez określony czas,
 • szybkość - wypłata odszkodowania następuje w najszybszym możliwym terminie,
 • niski koszt – w stosunku do świadczonej ochrony.

Przykładowe działanie ubezpieczenia GAP RTI w praktyce:

Kontakt dla instytucji finansowych

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. / Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa

Tel.: +48 22 529 01 23
Email: bancassurance@cardif.pl