Branża motoryzacyjna

Ubezpieczenia dla klientów dealerów samochodowych i firm leasingowych

Ubezpieczenie straty finansowej GAP

BNP Paribas Cardif w Polsce ma niekwestionowaną pozycję lidera w sprzedaży ubezpieczeń GAP oferując je od 2002 roku.

Dzięki temu rodzajowi ubezpieczenia Klienci, w przypadku utraty pojazdu lub jego szkody całkowitej, np. kradzieży czy zdarzenia drogowego, mogą uniknąć straty finansowej. Ubezpieczenie dedykowane jest Klientom kupującym samochód za pomocą leasingu.

Co najważniejsze, wypłacone odszkodowanie to realne wsparcie dla Klienta przy zakupie nowego samochodu lub przy spłacie zobowiązania leasingowego.

Ubezpieczenie dostępne jest w dwóch wariantach:

GAP MTE

Klient posiadający ten wariant ubezpieczenia GAP  w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, ma możliwość otrzymania wypłaty dodatkowego odszkodowania w wysokości ustalonego procentu od wartości pojazdu. Najczęściej jest to od 20% do 40%.

Główne zalety produktu:

  • szybkość -  wypłata odszkodowania następuje w najszybszym możliwym terminie,
  • bezpieczeństwo – możliwa ochrona przez cały okres trwania umowy leasingu,
  • zasięg – ubezpieczenie obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej.


GAP RTI

Klient posiadający ten wariant ubezpieczenia GAP uzyskuje możliwość zabezpieczenia straty finansowej, która powstaje w związku z utratą wartości pojazdu w czasie. W razie szkody ubezpieczenie może pokryć różnicę pomiędzy wartością początkową samochodu a jego aktualną ceną rynkową ustaloną przez ubezpieczyciela AC.

 

Główne zalety produktu:

  • redukcja strat finansowych - możliwość zakupu samochodu podobnej wartości po zajściu szkody całkowitej lub kradzieży,
  • bezpieczeństwo – możliwość spłaty pozostałych zobowiązań przy umowie finansowania pojazdu,
  • zwrot kosztów - dodatkowe świadczenie w postaci zwrotu kosztów użytkowania samochodu zastępczego na określonych warunkach,
  • szybkość - wypłata odszkodowania następuje w najszybszym możliwym terminie,
  • niski koszt – w stosunku do świadczonej ochrony.

 

Przykładowe działanie ubezpieczenia GAP RTI w praktyce:

Przykładowe działanie ubezpieczenia GAP RTI w praktyce

Kontakt

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. / Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa


Tel. +48 22 529 01 23
Email: cardif@cardif.pl