Skip to Content

O Nas

Dowiedz się o nas więcej

Władze

Powołany przez Radę Nadzorczą Zarząd sprawuje bezpośrednie kierownictwo nad Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.

Skład Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.:

Grzegorz Jurczyk - Prezes Zarządu
Pierre-Vincent Martin - Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.:

Vivien Berbigier - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dominique Barthalon - Członek Rady Nadzorczej
Jean-François Bourdeaux – Członek Rady Nadzorczej
Wiesław Rozłucki - Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu
Andrzej Paliło - Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Reprezentacja Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce:

Grzegorz Jurczyk - Reprezentant zagranicznego przedsiębiorcy w oddziale

Kontakt

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. / Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
pl. Piłsudskiego 2
00-073 Warszawa


Tel. +48 22 529 01 23
Email: cardif@cardif.pl

 

Kontakt dla prasy

Anna Kowalska
Email: press.cardif@cardif.pl