WYNIKI BIZNESOWE BNP PARIBAS CARDIF ZA 2022 ROK

BNP Paribas Cardif ogłasza solidne wyniki finansowe za 2022 rok, odzwierciedlające silną dynamikę biznesową.

Wyniki biznesowe BNP Paribas Cardif za 2022 rok

4 kwietnia 2023 roku

BNP Paribas Cardif ogłasza solidne wyniki finansowe za 2022 rok, odzwierciedlające silną dynamikę biznesową.

  • Biznes ubezpieczyciela okazał się odporny na wyzwania występujące w otoczeniu zewnętrznym.
  • Ubezpieczyciel kontynuował realizację planu strategicznego i dynamicznie rozwijał ofertę produktów i usług.
  • Siła partnerskiego modelu biznesowego i strategia dywersyfikacji ubezpieczyciela została potwierdzona po raz kolejny.
  • W 2022 r. ubezpieczyciel zawarł i odnowił ponad 100 umów partnerskich.

„Wyniki finansowe BNP Paribas Cardif w 2022 roku po raz kolejny ilustrują skuteczność naszego modelu biznesowego. Liczne umowy partnerskie, które podpisaliśmy lub odnowiliśmy w zeszłym roku, wzmocniły naszą pozycję lidera w zakresie ochrony i oszczędności oraz umożliwiły nam wykorzystanie nowych ścieżek wzrostu i dalej obsługiwać naszych klientów i partnerów” – Pualine Leclerc-Glorieux, CEO BNP Paribas Cardif.

Solidne wyniki za rok 2022

Wyniki BNP Paribas Cardif w 2022 roku potwierdziły stabilność modelu partnerskiego i strategii dywersyfikacji ubezpieczyciela, pomimo niezwykle trudnego kontekstu geopolitycznego i finansowego. Wynik netto przed opodatkowaniem na koniec 2022 roku wyniósł 1,4 miliarda euro, co oznacza wzrost o 1%1. Składka przypisana brutto z działalności ubezpieczeniowej Grupy BNP Paribas wyniosła 30,0 miliarda euro, co stanowi spadek o 9%2 w porównaniu z rekordowymi wynikami z 2021 roku. Na koniec 2022 roku BNP Paribas Cardif zarządzał aktywami o wartości 247 miliardów euro, co oznacza spadek o 13% w porównaniu z rokiem 2021, głównie z powodu trudnej sytuacji na rynkach finansowych.

BNP Paribas Cardif, obecny w ponad 30 krajach, generuje połowę swoich składek brutto poza Francją. Ubezpieczyciel generuje również prawie połowę swoich składek brutto (48%) z partnerów spoza Grupy BNP Paribas, co podkreśla siłę jego zdywersyfikowanego modelu biznesowego.

Łączny napływ oszczędności na poziomie globalnym wyniósł 22,8 miliarda euro3 na koniec 2022 roku, co stanowi spadek o 12%2 w porównaniu z rekordowymi wynikami z 2021 roku, z czego 40% zostało zainwestowane w produkty powiązane z jednostkami uczestnictwa. Napływ oszczędności we Francji pozostał stabilny na poziomie 13,2 miliarda euro. Napływ oszczędności na rynkach międzynarodowych wyniósł 9,7 miliarda euro na koniec 2022 roku, co stanowi spadek o 24%2.

Składki brutto w segmencie ochrony wyniosły 7,1 miliarda euro, co oznacza wzrost o 3%2. We Francji segment ochrony wzrósł o 5% do poziomu 1,7 miliarda euro, głównie dzięki ubezpieczeniom kredytobiorców, ubezpieczeniom mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeniom affinity. Na rynkach międzynarodowych składka przypisana brutto w segmencie ochrony wyniosła 5,4 miliarda euro, co oznacza wzrost o 3%2. W minionym roku odnotowano silne odbicie w Ameryce Łacińskiej, gdzie składka przypisana brutto ukształtowała się na poziomie 1,6 miliarda euro na koniec 2022 roku, co stanowi wzrost o 15%2. W Europie (poza Francją) i innych krajach ten segment odnotował spadek o 5%2 w porównaniu z 2021 rokiem, osiągając łączną wartość składki przypisanej brutto w wysokości 2,7 miliarda euro. Wartość składki przypisanej brutto w Azji wyniosła 1,1 miliarda euro, co oznacza wzrost o 7%2.

Siła zdywersyfikowanego modelu partnerskiego

W 2022 roku BNP Paribas Cardif potwierdził stabilność swoich fundamentów biznesowych  w dziedzinie oszczędności i ubezpieczeń ochronnych, który przyniósł podpisanie lub odnowienie ponad 100 partnerstw.

Ubezpieczyciel umocnił swoją pozycję w segmencie oszczędności. We Francji średnia stopa uczestnictwa posiadaczy polis w zyskach BNP Paribas Cardif wzrosła znacznie do 2,04% dla funduszu euro, a ubezpieczyciel kontynuował politykę konwergencji uczestnictwa posiadaczy polis w zyskach w celu zapewnienia większej równości. 94% umów korzysta z netto zwrotu w wysokości 2%, co stanowi wzrost o 90 punktów bazowych. Rezerwa nadwyżki posiadaczy polis pozostała stabilna na poziomie 6,78% wartości i wynosi obecnie 5,665 miliarda euro. BNP Paribas Cardif dąży do budowy długoterminowej pozycji w dziedzinie oszczędności emerytalnych we Francji i utworzył Fonds de Retraite Professionnelle Supplementaire (FRPS), organizację funduszu emerytalnego, który ma gromadzić dodatkowe produkty oszczędzania emerytalnego, umożliwiając tym samym dynamiczne zarządzanie z długoterminowym horyzontem czasowym przy jednoczesnym korzystaniu z zabezpieczonej struktury. BNP Paribas Cardif kontynuował rozwój oferty ubezpieczenia kredytobiorców poza Francją, współpracując z obecnymi partnerami, takimi jak Moneta w Republice Czeskiej i Record Credits w Belgii, oraz nawiązując współpracę z nowymi partnerami, w tym BRB Banco de Brasilia i PagBank w Brazylii.

Jednocześnie BNP Paribas Cardif kontynuował rozwój rozwiązań sektorowych, takich jak ubezpieczenia afiliacyjne. Ten sektor odnotował silny rozwój w ubiegłym roku, z 1,6 milionem polis na 31 grudnia 2022 roku. Ubezpieczyciel odnowił również swoje partnerstwo z Orange i rozwijał nowe usługi z Boulanger. Ten dynamiczny rozwój obejmuje również wzrost w lcare, spółce zależnej BNP Paribas Cardif specjalizującej się w gwarancjach i serwisie dla pojazdów samochodowych, której portfolio liczyło niemal 800 000 pojazdów na 31 grudnia 2022 roku.

W zgodzie z misją czynienia ubezpieczeń bardziej dostępnymi, BNP Paribas Cardif kontynuował dywersyfikację swoich partnerstw, zawierając nowe sojusze z „pure playerami” i platformami w celu poprawy doświadczenia klienta. W ramach tego procesu nawiązano partnerstwo z Neon, jedną z największych fintechów w Brazylii, z ponad 15 milionami klientów.

Technologia i sztuczna inteligencja dla podniesienia jakości obsługi klienta

Aby sprostać oczekiwaniom klientów i ułatwić zakup i korzystanie z ubezpieczeń, BNP Paribas Cardif wykorzystuje technologię i sztuczną inteligencję, aby zoptymalizować ścieżkę klienta, począwszy od zakupu ubezpieczenia aż po zarządzanie roszczeniami.

Platforma MonDemain we Francji wykorzystuje technologię do dostarczania nowych produktów i usług, które są niezbędne do planowania emerytalnego, łącząc najlepsze cechy rozwiązań cyfrowych z ludzką wiedzą i doświadczeniem. Od ubiegłego roku klienci mają dostęp do prostego i łatwego narzędzia diagnostycznego online, połączonego z personalizowanym rozwiązaniem dot. długoterminowego oszczędzania. Dodatkowo, wprowadzenie rozwiązania zarządzania dokumentami opartego na sztucznej inteligencji (SI) umożliwiło zautomatyzowane przetwarzanie 150 000 dokumentów dotyczących zakupu polis i zgłoszeń roszczeń w Brazylii, Kolumbii, Hiszpanii i Polsce. W Kolumbii integracja SI umożliwiła zatwierdzenie ponad 90% roszczeń związanych z utratą pracy i tymczasową niezdolnością do pracy w ciągu kilku minut, wraz z automatycznym procesem subskrypcji ubezpieczenia.

W 2022 roku BNP Paribas Cardif wspierał uruchomienie startupu Wylly, internetowej platformy aukcyjnej dla używanych samochodów, łączącej prywatnych właścicieli z dealerami. Platforma ułatwia zakup i odsprzedaż w szybszy i bardziej znormalizowany sposób dzięki w pełni zdigitalizowanemu procesowi. W ramach partnerstwa z portalem sprzedaży używanych samochodów Leboncoin, spółka zależna BNP Paribas Cardif, lcare, rozpoczęła oferowanie ubezpieczenia od awarii mechanicznych na samochody używane.

Bardziej dostępne ubezpieczenia i większy pozytywny wpływ na środowisko naturalne oraz społeczeństwo

Podstawową misją BNP Paribas Cardif jest czynienie ubezpieczeń bardziej dostępnymi i bardziej inkluzywnymi. Ubezpieczyciel dodatkowo wzmocnił to zobowiązanie w 2022 roku poprzez redukcję liczby wyłączeń w umowach ubezpieczenia dzięki wiedzy i doświadczeniu w obszarze aktuarialnym i analitycznym, w połączeniu z postępami w dziedzinie technologii i medycyny. We Francji w 2022 roku ponad 99% wniosków o ubezpieczenie kredytobiorcy w sieci banków BNP Paribas zostało zaakceptowanych. W Japonii BNP Paribas Cardif i jego partner Hiroshima Bank zredukowali warunki konieczne do zakupu ubezpieczenia kredytobiorcy, aby ułatwić osobom z historią choroby nowotworowej zakup mieszkania i planowanie życia po przebyciu choroby.

BNP Paribas Cardif pielęgnuje również kulturę korporacyjną, która wspiera działania majace pozytywny wpływ na środowisko naturalne i społeczeństwo oraz umożliwia pracownikom współudział w tych działaniach. W ubiegłym roku program BNP Paribas Cardif mający na celu zapobieganie otyłości, a także zaangażowanie pracowników-wolontariuszy, umożliwił podniesienie świadomości problemu otyłości u 1,2 miliona osób w 12 krajach. Dotyczy to około 500 000 dzieci i rodzin, które skorzystały z inicjatyw zapobiegania otyłości i wsparcia w radzenie sobie z tym zjawiskiem.

BNP Paribas Cardif, w ramach swojej strategii jako inwestor instytucjonalny, zaadoptował odpowiedzialne podejście do zarządzania swoim funduszem ogólnym i stopniowo wprowadzał regulacje, które dotyczyły zjawiska zmian klimatycznych. Strategia ta opiera się na zobowiązaniu do połączenia finansów z pozytywnym wpływem na społeczeństwo. We Francji pod koniec 2022 roku 95% aktywów zarządzanych przez Cardif Assurance Vie było ocenianych pod kątem kryteriów ESG, a 40% wartości w umowach powiązanych z jednostkami uczestnictwa było inwestowane w fundusze oznakowane (18,6 miliarda euro). BNP Paribas Cardif również aktywnie przyczynia się do polityki transformacji energetycznej Grupy BNP Paribas. Ubezpieczyciel podtrzymał to zobowiązanie, alokując 2,7 miliarda euro na inwestycje na ten cel w 2022 roku.

1 W zakresie historycznym i w odniesieniu do historycznych kursów walutowych

2 W stałym zakresie i w odniesieniu do stałych kursów walutowych

3 Sumy różnią się w wyniku zaokrąglenia

Powyższy informacja jest tłumaczeniem oryginalnego komunikatu prasowego opublikowanego na stronie BNP Paribas Cardif w języku angielskim.