Skip to Content

O Nas

Dowiedz się o nas więcej

CSR

Grupa BNP Paribas Cardif działa zgodnie z zasadami odpowiedzialności korporacyjnej.

Zaangażowanie firmy można oprzeć na czterech głównych filarach przedstawionych poniżej.

Gospodarka

 •  inwestycje w rozwój gospodarczy i finansowanie realnej gospodarki to do dziś aż 226 mld euro,
 •  począwszy od 2009 roku wszystkie nowe inwestycje zostały ocenione wg kryteriów ESG1.

Pracownicy

 •  firma dba o równouprawnienie i różnorodność,
 •  w jej strukturach (35 krajów, gdzie znajdują się oddziały firmy) pracują osoby 80 narodowości,
 •  ponad 40% członków Komitetu Wykonawczego i Rady Dyrektorów BNP Paribas Cardif stanowią kobiety.

Społeczeństwo

 •  ponad dziesięć tysięcy dokumentów (umów, listów itp.) zostało poprawionych pod względem językowym, tak aby były zrozumiałe dla każdego  Klienta (poziom języka B1),
 •  do końca 2016 roku firma ze swoich funduszy przeznaczyła 30 mln euro na rzecz społecznej solidarności,
 •  w sześciu obszarach zostały poprawione stawki ubezpieczeniowe, co ułatwiło dostęp do produktów firmy.

Środowisko naturalne

 •  do końca 2016 roku firma zainwestowała 1,2 mld euro w tzw. zielone inwestycje,
 •  BNP Paribas Cardif jest sygnatariuszem Montréal Carbon Pledge2,
 •  aż 60% budynków należących do BNP Paribas Cardif posiada certyfikaty zgodności z normami HQE3 lub BREEMAN3.

1skrót oznaczający czynniki, w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, składające się z trzech elementów: środowisko, społeczna odpowiedzialność i zarządzanie. Grupa BNP Paribas jest sygnatariuszem zasad odpowiedzialnej inwestycji (PRI: sześć zasad ustanowionych przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu zapewnienia ogólnych ram dla uwzględnienia kryteriów ESG w decyzjach inwestycyjnych),
2Podpisując zobowiązanie do zmniejszenia emisji CO2 (inicjatywa powstała w 2014 roku przed konferencją klimatyczną w Paryżu) inwestorzy zobowiązują się do corocznego pomiaru i publicznego ujawnienia śladu węglowego swoich inwestycji.
3Certyfikat środowiskowy budynków
3jw.

Kontakt

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. / Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
pl. Piłsudskiego 2
00-073 Warszawa


Tel. +48 22 529 01 23
Email: cardif@cardif.pl