Przejdź do komentarzy

O Nas

Dowiedz się o nas więcej

CSR

BNP Paribas Cardif w Polsce jako odpowiedzialny ubezpieczyciel działa zgodnie z zasadami odpowiedzialności korporacyjnej.

Zaangażowanie firmy w 2020 roku to inicjatywy podjęte w 3 obszarach przedstawionych poniżej.

Odpowiedzialność społeczna

W czasie pandemii Covid-19 Zarząd Spółki przyjął nowe zasady organizacji pracy, co pozwoliło zapewnić ciągłość działania, dzięki czemu poziom serwisu dla Klientów Spółki pozostał na niezmienionym poziomie. W Spółce zostały również przyjęte rozwiązania, które mają na uwadze ochronę Klientów oraz jak najszersze uwzględnienie składanych roszczeń. W związku z tym zdecydowano, że zdarzenia związane z Covid -19 zostały ujęte w zakresie ochrony ubezpieczeniowej.

W trosce o Klientów Spółka przygotowała specjalną komunikację:

  •  drogą mailową i sms-ową, w ramach której informowała Klientów o korzyściach z kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej w czasie, gdy nie spłacają pożyczki z powodu wakacji kredytowych,
  •  w formie komiksu wysyłanego w częściach do Agentów, w którym przedstawiane są zalety ochrony ubezpieczeniowej w czasie pandemii Covid-19.

W 2020 r. Spółka BNP Paribas Cardif angażowała się także w działania pomocowe, m. in. po raz kolejny wsparła Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, biorąc udział w charytatywnej aukcji. Spółka została także sponsorem Gali dla Młodych Bohaterów organizowanej przez Fundację Dziecięca Fantazja. Gale z Fantazją to cztery niepowtarzalne wydarzenia odbywające się w ciągu roku, które dają radość i nadzieję ponad 800 ciężko i nieuleczalnie chorym dzieciom.

Spółka przeprowadziła także konkurs na platformie Endomondo, który polegał na udziale pracowników w sportowej rywalizacji, podczas której każdy kilometr przebyty przez pracowników był równowartością jednej złotówki przekazanej na cele charytatywne.

Spółka BNP Paribas Cardif kolejny raz wsparła Akcję Różowy Październik, w trakcie której udzieliła pomocy finansowej Fundacji Onkologicznej Alivia oraz zorganizowała dla pracowników webinar dotyczący profilaktyki chorób nowotworowych.

Spółka była także fundatorem paczek w organizowanej przez Bank Żywności SOS w Warszawie akcji Świąteczna Zbiórka Żywności. Odbiorcami paczek były osoby żyjące w skrajnym ubóstwie, starsze, chore, z niepełnosprawnościami, w kryzysie bezdomności, samotni rodzice, a także przebywające na kwarantannie i poszkodowane przez pandemię.

Spółka została także partnerem wspierającym program „Jestem Liderką” organizowany przez Fundację Vital Voices, w ramach którego wsparła młode dziewczyny w ich rozwoju.

Więcej informacji na temat zrównoważonego rozwoju w BNP Paribas Cardif w Polsce znajdziesz w dokumencie SFDR - ZOBACZ DOKUMENT

 

Odpowiedzialność w miejscu pracy

W trosce o zdrowie, bezpieczeństwo i komfort pracowników Spółka dostosowała organizację pracy do sytuacji pandemii. W początkowym etapie podzielono zespół na dwie lokalizacje, a następnie umożliwiono wykonywanie pracy zdalnie. Praca osób, których zadania wymagają fizycznej obecności w biurze, została zorganizowana dyżurowo i zmiennie, aby ograniczyć wizyty w biurze do niezbędnego minimum. Ponadto, Spółka pokrywała koszt przejazdu taksówką do biura, jak również umożliwiła bezpłatne parkowanie.

Spółka przyjęła elastyczne godziny pracy tak, aby łatwiej było połączyć obowiązki zawodowe z opieką nad dziećmi. Dodatkowo, udostępniła pracownikom „Zasady zrównoważonej pracy w domu”, wspierające wellbeing w tej trudnej sytuacji.

Pracownicy Spółki mieli także możliwość doposażenia domowego biura poprzez wypożyczenie brakującego sprzętu z biura. Dzięki podpisanej umowie z laboratoriami ALAB pracownicy mogli wykonywać testy serologiczne na obecność przeciwciał w niższej cenie.

 

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego

Odpowiadając na wyzwania środowiskowe Spółka, korzystając z materiałów przygotowanych przez BNP Paribas ,Bank Polska S.A. w ramach programu edukacyjnego Bank Zielonych Zmian, prowadziła kampanię popularyzującą eko-postawy wśród pracowników i ich najbliższych.

Kontakt

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. / Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa


Tel. +48 22 529 01 23
Email: cardif@cardif.pl