O Nas

Działamy odpowiedzialnie w miejscu pracy, społecznie i wobec środowiska naturalnego

Podsumowanie działań CSR w 2023 roku

29 stycznia 2024 r.

CSR Report

W 2023 roku kontynuowaliśmy realizację strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) Grupy BNP Paribas w Polsce, opierając się na trzech filarach odpowiedzialności: w miejscu pracy, społecznej i wobec środowiska naturalnego. Nasze działania wpisują się w globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Odpowiedzialność w miejscu pracy

Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Promowanie zdrowego stylu życia: Zorganizowaliśmy dzień sportu i cykl spotkań z ekspertami, zachęcając pracowników do aktywności fizycznej i poszerzając ich świadomość zdrowotną. Włączyliśmy się również w akcję "Dobre Kilometry", zbierając fundusze na rzecz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz Fundacji Domu Baudoina.

Profilaktyka nowotworowa: Nawiązując do kampanii społecznych "Różowy Październik" i "Movember" przeprowadziliśmy badania znamion barwnikowych wśród pracowników, promując wczesne wykrywanie nowotworów skóry. Budowaliśmy świadomość tego jak ważna profilaktyka nowotworowa u mężczyzn, organizując specjalny warsztat z ekspertem na temat chorób nowotworowych jąder i prostaty. Zorganizowaliśmy też webinar z Fundacją "Krwinka" o nowotworach u dzieci i przekazaliśmy środki na cele statutowe Fundacji, zapewniając świąteczne prezenty dla chorych dzieci.

Wsparcie psychologiczne: Zorganizowaliśmy webinar o depresji, dostarczając pracownikom wiedzy na temat rozpoznawania i radzenia sobie z tą chorobą.

BNP Paribas Cardif Dobre Kilometry

Odpowiedzialność społeczna

Cel 10 - Mniej nierówności

Wsparcie osób wykluczonych: Współpracowaliśmy z Fundacją BNP Paribas, organizując warsztaty pszczelarskie i wyjścia do filharmonii dla seniorów. Wierzymy, że aktywizacja osób starszych ma szczególne znaczenie w kontekście budowania empatii i społeczeństwa wrażliwego na potrzeby innych.

Wolontariat: Wzięliśmy udział w naborze na projekty wolontariackie, których celem była pomoc lokalnej społeczności. Trzy projekty zgłoszone przez pracowników BNP Paribas Caedif uzyskały dofinansowanie i zostały z sukcesem zrealizowane.

Działania charytatywne: Włączyliśmy się w akcję Szlachetnej Paczki, dostarczając materialną pomoc 11 rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Odpowiedzialność wobec środowiska

Cel 12 - Zrównoważona konsumpcja i produkcja

Zrównoważona konsumpcja: We współpracy z Fundacją BNP Paribas zorganizowaliśmy akcję „Ubrania do oddania”. Pracownicy oddawali niepotrzebną odzież w sposób, który nie szkodzi środowisku i wspiera cele ESG. Zamiast wyrzucać odzież na śmietnik, umieszczali ją w specjalnie w tym celu przygotowanych pojemnikach. Każdy kilogram odzieży zebrany w ramach akcji to złotówka przekazana Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie, która działa na rzecz odpowiedzialnej społecznie i ekologicznie konsumpcji i produkcji.

Cel 33 - Działania w dziedzinie klimatu

Sadzenie lasu: Włączyliśmy się w akcję sadzenia drzew, mając na celu zwiększenie terenów zielonych i ochronę środowiska naturalnego.

Więcej informacji na temat zrównoważonego rozwoju w BNP Paribas Cardif w Polsce można znaleźć tutaj.

PRACA W BNPP CARDIF

Dołącz do naszego zespołu i bądź autorem pozytywnych zmian

SPRAWDŹ OFERTY PRACY