Banki

Ubezpieczenia dla klientów banków

Ubezpieczenie do karty kredytowej

BNP Paribas Cardif w Polsce oferuje dwa rodzaje ubezpieczenia, które jest dodawane do kart kredytowych: ubezpieczenie spłaty zadłużenia oraz ubezpieczenie Bezpieczna Karta.

Ubezpieczenie spłaty zadłużenia

Jego celem jest wsparcie Klienta lub jego najbliższych w spłacie zadłużenia z tytułu używania karty kredytowej.

Pomoc jest możliwa m.in. w poniższych sytuacjach:

 • śmierć lub śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego,
 • trwała i całkowita niezdolność do pracy,
 • czasowa niezdolność do pracy,
 • utrata pracy,
 • poważne zachorowanie.

W zależności od zdarzenia ubezpieczeniowego są dwie możliwości wypłaty świadczenia:

 • świadczenie jednorazowe, które pozwala na spłatę pozostałego zadłużenia (m.in. w przypadku zgonu oraz trwałej i całkowitej niezdolności do pracy);
 • świadczenia miesięczne równe miesięcznej racie kredytu (m.in. w przypadku utraty pracy oraz czasowej niezdolności do pracy).

Ubezpieczenie Bezpieczna Karta

Ten rodzaj ubezpieczenia oferowany jest posiadaczom kart kredytowych i płatniczych. Chroni Klientów przed stratami finansowymi związanymi m.in. z następującymi zdarzeniami:

 • nieuprawnionym użyciem karty,
 • kradzieżą lub zniszczeniem zakupów, za które dokonano płatności kartą,
 • kradzieżą karty,
 • rabunkiem gotówki wypłacanej z bankomatu,
 • utratą przedmiotów osobistych.

Kontakt dla instytucji finansowych

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. / Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa

Tel.: +48 22 529 01 23
Email: bancassurance@cardif.pl