FORMULARZE DO ZGŁOSZENIA ZDARZENIA

Zgłoś zdarzenie ubezpieczeniowe za pomocą formularza

FORMULARZE

Poniżej znajdują się formularze umożliwiające zgłaszanie zdarzeń. W zależności od tego, jakiego rodzaju ubezpieczenia dotyczy zgłoszenie, należy wybrać właściwy formularz.

Zgon osoby ubezpieczonej
Poważne zachorowanie
Poważne zachorowanie – wariant rozszerzony
Pobyt w szpitalu
Trwały uszczerbek na zdrowiu
Inwalidztwo w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Trwała i całkowita niezdolności do pracy
Czasowa niezdolność do pracy
Utrata pracy
Nieuprawniona transakcja, rabunek gotówki, zniszczenie i kradzież towaru
Strata finansowa GAP

 

Alior Bank S.A.

 
 
 
Europejski Fundusz Leasingowy S.A.
Formularz Zgłoszenia Zdarzenia
 
Indywidualne ubezpieczenie na życie Solidna Kontynuacja
Formularz Zgłoszenia Zdarzenia
Wniosek o wypłatę wartości konta kapitałowego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubezpieczenie straty finansowej GAP
Formularz Zgłoszenia Zdarzenia Straty Finansowej GAP BNP Paribas Bank Polska S.A.
Formularz Zgłoszenia Zdarzenia Straty Finansowej GAP Europejski Fundusz Leasingowy S.A.
Formularz Zgłoszenia Zdarzenia Straty Finansowej GAP RCI Banque S.A.
Formularz Zgłoszenia Zdarzenia Straty Finansowej GAP RCI Leasing Polska Sp. z o.o.
Formularz Zgłoszenia Zdarzenia Straty Finansowej GAP Toyota Bank S.A.
Formularz Zgłoszenia Straty Finansowej GAP Leasing Konsumencki Toyota Leasing Polska
Formularz Zgłoszenia Zdarzenia Straty Finansowej GAP i Utraty pracy Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.
Formularz Zgłoszenia Zdarzenia Straty Finansowej GAP Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.
Formularz Zgłoszenia Zdarzenia Straty Finansowej GAP-SF Toyota Leasing Polska
Formularz Zgłoszenia Zdarzenia Volkswagen Bank Volkswagen Leasing
Formularz Zgłoszenia Straty Finansowej GAP i Utraty pracy Leasing Konsumencki Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.
Formularz Zgłoszenia Zdarzenia Straty Finansowej GAP
 
 

Kontakt w sprawie zgłoszeń

Tel.: 801 801 111 lub +48 22 319 00 00
w dni robocze w godzinach 9:00 - 17:00