INFORMACJE FINANSOWE I PODATKOWE

Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej oraz informacje o realizowanej strategii podatkowej

Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej

Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zobowiązuje BNP Paribas Cardif w Polsce do zamieszczania, począwszy od 1 stycznia 2016 roku, na swojej stronie internetowej sprawozdań o wypłacalności i kondycji finansowej.

2023
 Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej za 2023 rok - TUnŻ Cardif Polska S.A.
 Sprawozdanie z badania SFCR za 2023 rok - TUnŻ Cardif Polska S.A.
 Informacja na temat liczby postępowań pozasądowych w 2023 roku - TUnŻ Cardif Polska S.A.

2022
 Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej za 2022 rok - TUnŻ Cardif Polska S.A.
 Sprawozdanie z badania SFCR za 2022 rok - TUnŻ Cardif Polska S.A.
 Informacja na temat liczby postępowań pozasądowych w 2022 roku - TUnŻ Cardif Polska S.A.

2021
 Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej za 2021 rok - TUnŻ Cardif Polska S.A.
 Sprawozdanie z badania SFCR za 2021 rok - TUnŻ Cardif Polska S.A.
 Informacja na temat liczby postępowań pozasądowych w 2021 roku - TUnŻ Cardif Polska S.A.

2020
 Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej za 2020 rok - TUnŻ Cardif Polska S.A.
 Sprawozdanie z badania SFCR za 2020 rok - TUnŻ Cardif Polska S.A.
 Informacja na temat liczby postępowań pozasądowych w 2020 roku - TUnŻ Cardif Polska S.A.

2019
 Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej za 2019 rok wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta - TUnŻ Cardif Polska S.A.
 Informacja na temat liczby postępowań pozasądowych w 2019 roku - TUnŻ Cardif Polska S.A.
 Informacja dotycząca wpływu pandemii Covid-19 na TUnŻ Cardif Polska S.A.

2018
 Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej za 2018 rok wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta - TUnŻ Cardif Polska S.A.
 Informacja na temat liczby postępowań pozasądowych w 2018 roku - TUnŻ Cardif Polska S.A.

2017
 Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej za 2017 rok wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta - TUnŻ Cardif Polska S.A.
 Informacja na temat liczby postępowań pozasądowych w 2017 roku - TUnŻ Cardif Polska S.A.

2016
 Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej za 2016 rok wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta - TUnŻ Cardif Polska S.A.
 Informacja na temat liczby postępowań pozasądowych w 2016 roku - TUnŻ Cardif Polska S.A.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 27c) zobowiązuje spółki BNP Paribas Cardif w Polsce, spełniające kryteria opisane w art. 27b ust.2, do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizacji strategii podatkowej.

2022
 Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2022 - TUnŻ Cardif Polska S.A.
 Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2022 - Cardif ARD Oddział w Polsce

2021
 Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2021 - TUnŻ Cardif Polska S.A.
 Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2021 - Cardif ARD Oddział w Polsce

2020
 Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020 - TUnŻ Cardif Polska S.A.
 Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020 - Cardif ARD Oddział w Polsce

PRACA W BNPP CARDIF

Dołącz do naszego zespołu i bądź autorem pozytywnych zmian

SPRAWDŹ OFERTY PRACY