INFORMACJE FINANSOWE I PODATKOWE

Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej oraz informacje o realizowanej strategii podatkowej

Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej

Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zobowiązuje BNP Paribas Cardif w Polsce do zamieszczania, począwszy od 1 stycznia 2016 roku, na swojej stronie internetowej sprawozdań o wypłacalności i kondycji finansowej.

Poniżej przedstawiamy aktualne sprawozdania:

2022 r.
Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej za 2022 rok
Sprawozdanie z badania SFCR
Informacja na temat liczby postępowań pozasądowych

2021 r.
Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej za 2021 rok
Sprawozdanie z badania SFCR
Informacja na temat liczby postępowań pozasądowych

2020 r.
Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej za 2020 rok
Sprawozdanie z badania SFCR
Informacja na temat liczby postępowań pozasądowych

2019 r.
Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej za 2019 rok wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta
Informacja na temat liczby postępowań pozasądowych
Informacja dotycząca wpływu pandemii Covid-19 na Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.

2018 r.
Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej za 2018 rok wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta
Informacja na temat liczby postępowań pozasądowych

2017 r.
Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej za 2017 rok wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta
Informacja na temat liczby postępowań pozasądowych

2016 r.
Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej za 2016 rok wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta
Informacja na temat liczby postępowań pozasądowych

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 27c) zobowiązuje spółki BNP Paribas Cardif w Polsce, spełniające kryteria opisane w art. 27b ust.2, do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizacji strategii podatkowej.

Poniżej przedstawiamy Informację o realizacji strategii podatkowej za rok:

 

2020
Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020 - TUnŻ Cardif Polska S.A.
Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020 - Cardif ARD Oddział w Polsce

 

2021
Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2021 - TUnŻ Cardif Polska S.A.
Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2021 - Cardif ARD Oddział w Polsce

PRACA W BNPP CARDIF

Dołącz do naszego zespołu i bądź autorem pozytywnych zmian

SPRAWDŹ OFERTY PRACY