O Nas

Poznaj naszą strukturę organizacyjną

Ład korporacyjny

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. dokłada wszelkich starań, aby wdrażać najwyższe standardy w zakresie komunikacji, zarządzania oraz transparentności.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A przyjęło do stosowania zasady określone w dokumencie Zasady Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych wydanym w dniu 22 lipca 2014 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego (Towarzystwo tymczasowo nie stosuje § 16 oraz § 24 z powyższego dokumentu).

Główny cel dokumentu to określenie relacji wewnętrznych i zewnętrznych instytucji nadzorowanych, w tym relacji z udziałowcami oraz klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Grupa BNP Paribas przykłada szczególną wagę do uczciwego i etycznego zachowania, oraz do ochrony swojej reputacji. W związku z powyższym daje możliwość do sygnalizowania nieprawidłowości. 

Dowolna osoba może skorzystać z rozwiązań w ramach sygnalizowania nieprawidłowości. W tym kanale może zgłosić przede wszystkim:

  • przestępstwo lub wykroczenie,
  • naruszenie zasad dobra ogólnego, 
  • poważne naruszenie:
  1. przepisów prawa lub regulacji organów nadzorczych: norm międzynarodowych (np. Konwencja OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych, Europejska Konwencja Praw Człowieka); uchwał organizacji międzynarodowych podejmowanych na podstawie powyższych norm (np. uchwały ONZ);
  2. Naruszenie Kodeksu Etyki Grupy BNP Paribas, polityki lub procedury Cardif lub zachowanie niezgodne z duchem Kodeksu Etyki.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy kontaktować się z osobą odpowiedzialną (Whistleblowing Referent), którą jest Kierownik Biura Zgodności z Przepisami:

  • pocztą elektroniczną, korzystając ze skrzynki poczty elektronicznej: whistle-blowing@cardif.pl;
  • pocztą tradycyjną, kierując list na adres: Kierownik Biura Zgodności z Przepisami, TUnŻ Cardif Polska S.A., ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa (list powinien zostać przesłany w zaklejonej kopercie z dopiskiem „do rąk własnych”).

PRACA W BNPP CARDIF

Dołącz do naszego zespołu i bądź autorem pozytywnych zmian

SPRAWDŹ OFERTY PRACY