O Nas

Poznaj naszą strukturę organizacyjną

Ład korporacyjny

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. dokłada wszelkich starań, aby wdrażać najwyższe standardy w zakresie komunikacji, zarządzania oraz transparentności.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A przyjęło do stosowania zasady określone w dokumencie "Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych", wydanym w dniu 22 lipca 2014 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego*.

Główny cel dokumentu to określenie relacji wewnętrznych i zewnętrznych instytucji nadzorowanych, w tym relacji z udziałowcami oraz klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

*Towarzystwo tymczasowo nie stosuje § 13 ust. 1, 5 oraz § 16 z powyższego dokumentu

PRACA W BNPP CARDIF

Dołącz do naszego zespołu i bądź autorem pozytywnych zmian

SPRAWDŹ OFERTY PRACY