Archiwum sprawozdań funduszy

Archiwum sprawozdań funduszy kapitałowych BNP Paribas Cardif w Polsce

Archiwum sprawozdań funduszy kapitałowych BNP Paribas Cardif w Polsce

Poniżej prezentujemy archiwalne sprawozdania finansowe naszych funduszy kapitałowych:

Rok 2019
Roczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31 grudnia 2019 r.
Roczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31 grudnia 2019 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31 grudnia 2019 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31 grudnia 2019 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 30 czerwca 2019 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 30 czerwca 2019 r.

Rok 2018
Roczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31 grudnia 2018 r.
Roczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31 grudnia 2018 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31 grudnia 2018 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31 grudnia 2018 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 30 czerwca 2018 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 30 czerwca 2018 r.

Rok 2017
Roczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31 grudnia 2017 r.
Roczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31 grudnia 2017 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31 grudnia 2017 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31 grudnia 2017 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 30 czerwca 2017 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 30 czerwca 2017 r.

Rok 2016
Roczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31 grudnia 2016 r.
Roczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31 grudnia 2016 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31 grudnia 2016 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31 grudnia 2016 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 30 czerwca 2016 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 30 czerwca 2016 r.

Rok 2015
Roczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31 grudnia 2015 r.
Roczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31 grudnia 2015 r.
Pólroczne sprawozdanie finansowe funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31.12.2015 r.
Półroczne sprawozdanie finansowe funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31.12.2015 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 30 czerwca 2015 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 30 czerwca 2015 r.

Rok 2014
Roczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31 grudnia 2014 r.
Roczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31 grudnia 2014 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31 grudnia 2014 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31 grudnia 2014 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 30 czerwca 2014 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 30 czerwca 2014 r.

Rok 2013
Roczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31 grudnia 2013 r.
Roczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31 grudnia 2013 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31 grudnia 2013 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31 grudnia 2013 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 30 czerwca 2013 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 30 czerwca 2013 r.

Rok 2012
Roczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31 grudnia 2012 r.
Roczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31 grudnia 2012 r.
Półroczne sprawozdanie finansowe funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31.12.2012 r.
Półroczne sprawozdanie finansowe funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31.12.2012 r.
Półroczne sprawozdanie finansowe funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 30.06.2012 r.
Półroczne sprawozdanie finansowe funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 30.06.2012 r.

Rok 2011
Roczne sprawozdanie finansowe funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31.12.2011 r.
Roczne sprawozdanie finansowe funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31.12.2011 r.
Półroczne sprawozdanie finansowe funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31.12.2011 r.
Półroczne sprawozdanie finansowe funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31.12.2011 r.
Półroczne sprawozdanie finansowe funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 30.06.2011 r.
Półroczne sprawozdanie finansowe funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 30.06.2011 r.

Rok 2010
Roczne sprawozdanie finansowe funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31.12.2010 r.
Roczne sprawozdanie finansowe funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31.12.2010 r.
Informacja dodatkowa do rocznych sprawozdań finansowych funduszy kapitałowych Cardif na dzień 31.12.2010 r.
Półroczne sprawozdanie finansowe funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 30.06.2010 r.
Półroczne sprawozdanie finansowe funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 30.06.2010 r.
Informacja dodatkowa do półrocznych sprawozdań finansowych funduszy kapitałowych Cardif na dzień 30.06.2010 r.

Rok 2009
Roczne sprawozdanie finansowe funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31.12.2009 r.
Roczne sprawozdanie finansowe funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31.12.2009 r.
Informacja dodatkowa do rocznych sprawozdań finansowych funduszy kapitałowych Cardif na dzień 31.12.2009 r.
Półroczne sprawozdanie finansowe funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 30.06.2009 r.
Półroczne sprawozdanie finansowe funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 30.06.2009 r.
Informacja dodatkowa do rocznych sprawozdań finansowych funduszy kapitałowych Cardif na dzień 30.06.2009 r.

Kontakt

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. / Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa


Tel. +48 22 529 01 23
Email: cardif@cardif.pl