Informacje prawne

Zapoznaj się z zasadami korzystania z naszej strony

Informacje prawne

Zawartość witryny internetowej https://www.cardif.pl jest wlasnością spólek BNP Paribas Cardif w Polsce i korzysta z ochrony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631).

Zawartość witryny internetowej https://www.cardif.pl jest własnością spółek BNP Paribas Cardif w Polsce i korzysta z ochrony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.).


1. DOSTĘP DO STRONY

W związku z tym, że poufność wymiany danych nie jest gwarantowana w Internecie odpowiedzialność za ochronę danych osobowych ponosi wyłącznie użytkownik. Firma BNP Paribas Cardif nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za czynniki nie podlegające jej kontroli lub za potencjalne szkody dla środowiska technicznego użytkownika, tj. sprzętu, oprogramowania, sieci i wszelkich innych urządzeń stosowanych do dostępu / korzystania z usługi i / lub danych. Firma BNP Paribas Cardif podjęła wszelkie niezbędne kroki, aby strona uniemożliwiała przenoszenie wirusów i nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikajace z korzystania z dokumentów witryny lub danych. Należy również pamiętać, że nieuprawniony dostęp lub korzystanie z systemów informatycznych, ingerencja w systemy informacyjne i nieuprawnione wprowadzanie lub modyfikacje danych w systemach informatycznych są karalne.

BNP Paribas Cardif zastrzega sobie prawo do przerwania usługi w każdej chwili z jakiegokolwiek powodu i bez uzasadnienia i nie może być pociągnieta do żadnych konsekwencji z powodu przerw w działaniu strony.

2. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Wszystkie materiały zamieszczone w serwisie, tj.: dane, projekty, grafika, zdjęcia, pliki do pobrania, są chronione na mocy praw własności intelektualnej posiadanych przez BNP Paribas Cardif lub jej partnerów biznesowych. Prawa te obejmują formę, treść i grafikę witryny, które pozostają wyłączną wlasnością BNP Paribas Cardif lub jej partnerów biznesowych.

W związku z tym całkowite lub częściowe utrwalanie, publikowanie, rozpowszechnianie, wprowadzenie, retransmisja, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, przegrywanie, kopiowanie, modyfikowanie, tłumaczenie, sprzedaż lub ponowne wykorzystanie zawartości strony internetowej jest zabronione bez otrzymania uprzedniej pisemnej zgody BNP Paribas Cardif.

Powyższe naruszenia będą oceniane jako sprzeczne z Ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. 2017 r. poz. 776 z późn. zm.) i może się wiązać z odpowiedzialnością cywilną i karną sprawcy. BNP Paribas Cardif nie ponosi żadnej odpowiedzialności cywilnej w przypadku nieuprawnionego użycia całości lub części swojej strony.

3. KOMPLETNOŚĆ I PRECYZYJNOŚĆ DANYCH

Wydawca witryny, BNP Paribas Cardif, dąży do zapewnienia dokładności i aktualizacji prezentowanych treści witryny. Jednakże BNP Paribas Cardif nie gwarantuje kompletności i precyzyjności danych. Ponadto BNP Paribas Cardif zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub poprawy w dowolnym czasie i bez uprzedzenia informacji lub dokumentów zamieszczonych na stronie.

BNP Paribas Cardif nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niedokładności, nieścisłości, pominięcia lub modyfikacji informacji dostępnych on-line, a mianowicie w przypadku zmian administracyjnych i prawnych, jak również we wszystkich przypadkach szkód wynikających z nieuprawnionego dostępu przez osoby trzecie, szczególnie w przypadku włamań i modyfikacji zawartosci on-line.

Informacje zamieszczone na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta w rozumieniu art. 66 § 1 k. c.
BNP Paribas Cardif nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie treści witryny ani za wykorzystanie przez osoby trzecie treści tej strony.

Osoby zainteresowane produktami i usługami BNP Paribas Cardif w Polsce proszone są o zwrócenie się bezpośrednio do firmy z zapytaniem ofertowym.

4. KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIES

Ciasteczka (cookies) to małe, pojedyncze pliki tekstowe, które są wysyłane przez odwiedzane strony www, a następnie pobierane i umieszczane na urządzeniu użytkownika. Informacje zawarte w plikach cookies pozwalają na odczytanie ich wyłącznie przez stronę, która je utworzyła. Jednocześnie strona internetowa nie ma dostępu innych plików, które znajdują się na komputerze użytkownika.

Na stronie cardif.pl mogą być używane dwa rodzaje plików cookies:

  • stałe - pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika lub przez czas określony w parametrach pliku,
  • sesyjne - pozostają na urządzeniu użytkownika do wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub do opuszczenia strony internetowej.
Nazwa cookie Czas przechowywania Opis cookie
cookieLifeTime 389 dni Plik cookie określający czas ważności plików cookie.
COOKIE_SUPPORT 364 dni Plik cookie służący do rejestrowania wyboru użytkownika za pomocą analitycznych plików cookie.
LFR_SESSION_STATE Sesyjne Plik cookie firmy Liferay służący do zarządzania sesjami użytkownika.
TEST_AMCV_COOKIE_WRITE Sesyjne Plik cookie, który określa, czy użytkownik zaakceptował pole zgody na pliki cookie.
JSESSIONID Sesyjne Plik cookie ogólnego przeznaczenia, zwykle używany do utrzymywania anonimowej sesji użytkownika przez serwer.
s_fid 2 lata Plik cookie służy do identyfikacji unikalnego użytkownika jeśli standardowy plik cookie s_vi jest niedostępny z powodu ograniczeń plików cookie stron trzecich. 
GUEST_LANGUAGE_ID 364 dni Plik cookie służący do zapamietywania preferencji językowych użytkowników.
TS01 Sesyjne Plik cookie wykorzystywany przez naszą infrastrukturę serwerów internetowych, aby żadania użytkownika były konsekwentnie przetwarzane przez ten sam serwer w naszej infrastrukturze przez czas trwania sesji.
s_ecid 2 lata Plik cookie Adobe Analytics. Adobe Analytics to narzędzie analityczne firmy Adobe, które pomaga nam zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej. Adobe Analytics gromadzi informacje anonimowo, bez identyfikacji poszczególnych użytkowników. Adobe Analytics wykorzystuje własny zestaw plików cookie do śledzenia interakcji odwiedzających. Pliki te są wykorzystywane do przechowywania informacji takich jak: czas wizyty, skąd pochodzi ruch i które podstrony użytkownicy przeglądają. 
s_cc Sesyjne Plik cookie Adobe Site Catalyst.  Adobe Site Catalyst to narzędzie analityczne firmy Adobe, które pomaga nam zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej.  Adobe Site Catalyst gromadzi informacje anonimowo, bez identyfikacji poszczególnych użytkowników.  Adobe Site Catalyst wykorzystuje własny zestaw plików cookie do śledzenia interakcji odwiedzających. Pliki te są wykorzystywane do przechowywania informacji takich jak: czas wizyty, skąd pochodzi ruch i które podstrony użytkownicy przeglądają. 
s_sq
s_vi 2 lata
AMCV_AMCV_ 730 dni Plik cookie powiązany z usługą Adobe Marketing Cloud. Przechowuje unikalny identyfikator odwiedzającego i używa identyfikatora organizacji.
OptanonConsent 364 dni Plik cookie wykorzystywany przez narzędzie firmy OneTrust przeznaczone do zarządzania zgodami użytkowników odwiedzających stronę internetową na wykorzystywanie plików cookie. Plik przechowuje informacje o kategoriach plików cookie używanych przez stronę oraz o tym, czy odwiedzający wyrazili lub wycofali zgodę na korzystanie z plików cookie. Umożliwia nam to zapobieganie ustawianiu plików cookie w przeglądarce użytkownika bez jego zgody. Plik cookie nie zawiera żadnych informacji, które mogłyby zidentyfikować użytkownika odwiedzającego witrynę.
OptanonAlertBoxClosed
BIGipServerP Sesyjne Plik cookie powiązany z pakietem produktów BIG-IP firmy F5, zwykle służący do zarządzania sesjami na serwerach w celu równoważenia obciążenia, aby zapewnić spójne kierowanie żądań użytkowników do właściwego serwera. 
BIGipServerPOOL_DIF_PROD_WWW-CARDIF-PL


Kontynuując przeglądanie naszej strony, po wyświetleniu komunikatu o plikach cookie, użytkownik wyraża zgodę na zapisanie cookie na swoim urządzeniu, w sposób określony w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Użytkownicy korzystając z witryny pozostawiają ślady swojej aktywności i dostarczają informacji na temat wymagań i preferencji, co dzięki korzystaniu z plików cookies umożliwia nam lepsze dostosowanie zawartości witryny do potrzeb odwiedzających

Cookies są łatwe do wykrycia i usunięcia. Można ustawić przeglądarkę w taki sposób, by móc odrzucać prośby o przechowywanie plików cookies. Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?

5. ZMIANY W AKTUALNEJ INFORMACJI I WŁAŚCIWE PRAWODAWSTWO

BNP Paribas Cardif w Polsce zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia informacji prawnej w dowolnym czasie oraz bez uprzedzenia. Obowiązuje prawodawstwo polskie.

Kontakt

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. / Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa


Tel. +48 22 529 01 23
Email: cardif@cardif.pl