Przejdź do komentarzy

Najczęściej zadawane pytania

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

logo Cardif Polska
pl. Pilsudskiego 2
00-073 Warszawa
Tel: +48 22 529 01 23
Fax: +48 22 529 01 11
Email: cardif@cardif.pl

JAK PRZEBIEGA WERYFIKACJA MOJEGO ROSZCZENIA?

W ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia BNP Paribas Cardif w Polsce wyśle do Ciebie pismo informujące o statusie sprawy.
Jeżeli okaże się, że nie ma kompletu dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji, otrzymasz list z prośbą o ich uzupełnienie. Szybkie dosłanie brakujących dokumentów skróci czas podjęcia decyzji.
Decyzja podejmowana jest w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia pod warunkiem otrzymania informacji/dokumentów niezbędnych do ustalenia zasadności roszczenia.

logo Cardif Polska
pl. Pilsudskiego 2
00-073 Warszawa
Tel: +48 22 529 01 23
Fax: +48 22 529 01 11
Email: cardif@cardif.pl

ILE MAM CZASU NA ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA?

Masz prawo złożyć roszczenie w dowolnym terminie przypadającym przed upływem okresu przedawnienia.
Roszczenia z umowy ubezpieczenia na życie przedawniają się z upływem lat trzech (art. 819 § 1 k.c.).
Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela rozpoczyna się w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie objęte ubezpieczeniem.
logo Cardif Polska
pl. Pilsudskiego 2
00-073 Warszawa
Tel: +48 22 529 01 23
Fax: +48 22 529 01 11
Email: cardif@cardif.pl

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ ROSZCZENIE?

Zawiadomienie o zajściu zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia może zgłosić:
  • Ubezpieczony lub Ubezpieczający,
  • Uprawniony z umowy ubezpieczenia,
  • Spadkobierca Ubezpieczonego,
  • inna osoba upoważniona przez wyżej wymienione osoby.
logo Cardif Polska
pl. Pilsudskiego 2
00-073 Warszawa
Tel: +48 22 529 01 23
Fax: +48 22 529 01 11
Email: cardif@cardif.pl

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ ZGŁASZAJĄC ROSZCZENIE?

Wypełniając wniosek online lista niezbędnych dokumentów jest widoczna po wyborze ryzyka z którego zgłaszane jest roszczenie. Lista wymaganych dokumentów znajduje się także w OWU produktu z którego zgłaszane jest roszczenie.