Skip to Content

Najczęściej zadawane pytania

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

logo Cardif Polska
pl. Pilsudskiego 2
00-073 Warszawa
Tel: +48 22 529 01 23
Fax: +48 22 529 01 11
Email: cardif@cardif.pl

JAK MOGĘ SPRAWDZIĆ, CO SIĘ DZIEJE Z MOIM ZGŁOSZENIEM?

Konsultanci BNP Paribas Cardif w Polsce są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 pod numerem infolinii: 801 801 111 lub +48 22 319 00 00.
Podczas rozmowy konsultant zapyta o:
 • numer roszczenia (podany w otrzymanym od BNP Paribas Cardif w Polsce piśmie);
 • numer polisy/umowy;
 • imię i nazwisko osoby ubezpieczonej;
 • PESEL osoby ubezpieczonej.
Przygotowanie powyższych informacji ułatwi rozmowę i przyspieszy odnalezienie Twojej sprawy.
Możesz również wysłać maila z zapytaniem na adres roszczenia@cardif.pl lub skontaktować się z nami przez formularz kontaktowy
 
logo Cardif Polska
pl. Pilsudskiego 2
00-073 Warszawa
Tel: +48 22 529 01 23
Fax: +48 22 529 01 11
Email: cardif@cardif.pl

JAK PRZEBIEGA WERYFIKACJA MOJEGO ROSZCZENIA?

W ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia BNP Paribas Cardif w Polsce wyśle do Ciebie pismo informujące o statusie sprawy.
Jeżeli okaże się, że nie ma kompletu dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji, otrzymasz list z prośbą o ich uzupełnienie.
Decyzja podejmowana jest w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia pod warunkiem otrzymania informacji/dokumentów niezbędnych do ustalenia zasadności roszczenia.

 

logo Cardif Polska
pl. Pilsudskiego 2
00-073 Warszawa
Tel: +48 22 529 01 23
Fax: +48 22 529 01 11
Email: cardif@cardif.pl

ILE MAM CZASU NA ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA?

Masz prawo złożyć roszczenie w dowolnym terminie przypadającym przed upływem okresu przedawnienia.
Roszczenia z umowy ubezpieczenia na życie przedawniają się
z upływem lat trzech (art. 819 § 1 k.c.).
Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela rozpoczyna się w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie objęte ubezpieczeniem.
logo Cardif Polska
pl. Pilsudskiego 2
00-073 Warszawa
Tel: +48 22 529 01 23
Fax: +48 22 529 01 11
Email: cardif@cardif.pl

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ ROSZCZENIE?

Zawiadomienie o zajściu zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia może zgłosić:
 • Ubezpieczony lub Ubezpieczający,
 • Uprawniony z umowy ubezpieczenia,
 • Spadkobierca Ubezpieczonego,
 • inna osoba upoważniona przez wyżej wymienione osoby.
logo Cardif Polska
pl. Pilsudskiego 2
00-073 Warszawa
Tel: +48 22 529 01 23
Fax: +48 22 529 01 11
Email: cardif@cardif.pl

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZESŁAĆ ZGŁASZAJĄC ROSZCZENIE?

Zgłaszając roszczenie powinieneś przesłać wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia wraz z wymaganymi dokumentami dotyczącymi zgłaszanego roszczenia, które potwierdzą:
 • fakt zajścia zdarzenia i jego okoliczności,
 • tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie,
 • prawo osoby zgłaszającej roszczenie do otrzymania świadczenia.