Najczęściej zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z obsługą polisy

logo Cardif Polska
pl. Pilsudskiego 2
00-073 Warszawa
Tel: +48 22 529 01 23
Fax: +48 22 529 01 11
Email: cardif@cardif.pl

JAK PRZEBIEGA WERYFIKACJA MOJEGO ZGŁOSZENIA?

W ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia BNP Paribas Cardif w Polsce wyśle do Ciebie pismo informujące o statusie sprawy.
Jeżeli okaże się, że nie ma kompletu dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji, otrzymasz list z prośbą o ich uzupełnienie. Szybkie dosłanie brakujących dokumentów skróci czas podjęcia decyzji.
Decyzja podejmowana jest w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia pod warunkiem otrzymania informacji/dokumentów niezbędnych do ustalenia zasadności zgłoszenia.

logo Cardif Polska
pl. Pilsudskiego 2
00-073 Warszawa
Tel: +48 22 529 01 23
Fax: +48 22 529 01 11
Email: cardif@cardif.pl

ILE MAM CZASU NA ZGŁOSZENIE ZDARZENIA?

Masz prawo zgłosić zdarzenie w dowolnym terminie przypadającym przed upływem okresu przedawnienia.
Zgłoszenia z umowy ubezpieczenia na życie przedawniają się z upływem lat trzech (art. 819 § 1 k.c.).
Bieg przedawnienia zgłoszenia o świadczenie do ubezpieczyciela rozpoczyna się w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie objęte ubezpieczeniem.
logo Cardif Polska
pl. Pilsudskiego 2
00-073 Warszawa
Tel: +48 22 529 01 23
Fax: +48 22 529 01 11
Email: cardif@cardif.pl

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ ZDARZENIE?

Zawiadomienie o zajściu zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia może zgłosić:
  • Ubezpieczony lub Ubezpieczający,
  • Uprawniony z umowy ubezpieczenia,
  • Spadkobierca Ubezpieczonego,
  • inna osoba upoważniona przez wyżej wymienione osoby.
logo Cardif Polska
pl. Pilsudskiego 2
00-073 Warszawa
Tel: +48 22 529 01 23
Fax: +48 22 529 01 11
Email: cardif@cardif.pl

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ ZGŁASZAJĄC ZDARZENIE?

Wypełniając wniosek online lista niezbędnych dokumentów jest widoczna po wyborze ryzyka z którego składane jest zgłoszenie. Lista wymaganych dokumentów znajduje się także w OWU produktu z którego składane jest zgłoszenie.
— 5 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 6 - 9 z 9 rezultatów.