Laurent Hinault

Członek Zarządu

Od 2023 roku członek zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. nadzorujący Pion Finansów i Ryzyka. Jako Chief Financial Officer odpowiada za obszar aktuariatu i zarządzania ryzykiem, rachunkowości zarządczej oraz księgowości.

Zawodowo związany z Grupą BNP Paribas od ponad 20 lat. Pracował jako aktuariusz w towarzystwach ubezpieczeniowych i emerytalnych. Od 2006 roku w spółkach z sektora zarządzania aktywami. W 2012 roku objął funkcję starszego audytora wewnętrznego w BNP Paribas Cardif, przeprowadzając audyty w międzynarodowych spółkach zależnych. W 2017 roku objął stanowisko głównego aktuariusza i dyrektora finansowego w BNP Paribas Cardif w Algierii. 

Absolwent matematyki na Le Mans Université. Studiował także w Conservatoire National des Arts et Métiers oraz w Institut des Actuaires Français.