Tomasz Byczyński

Członek Zarządu

Od 2020 roku członek zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. nadzorujący Pion Sprzedaży i Marketingu. Jako pasjonat nowych technologii uważnie śledzi ich wpływ na biznes i zmieniający się świat. Odpowiada m.in. za pozyskiwanie i rozwój współpracy z partnerami biznesowymi, budowanie propozycji wartości firmy, a także transformację organizacji. Koncentruje się na rozwoju produktów ubezpieczeniowych, które spełniają oczekiwania współczesnego konsumenta i są proste, zrozumiałe oraz dostępne dla każdego, gwarantując jednocześnie dużą wartość i jakość usług towarzyszących ofercie.

Manager z 20-letnim doświadczeniem w sprzedaży, komunikacji, marketingu i zarządzaniu zmianą w organizacjach branży bankowej i ubezpieczeniowej.

Początkowo związany z Bankiem Zachodnim WBK (obecnie Santander Bank Polska) gdzie odpowiadał za działania marketingowe i sprzedażowe, rozwój produktów, CRM. W latach 2008-2013 w Banku ING zarządzał zespołami odpowiedzialnymi za rozwój oferty produktowej oraz zarządzanie rynkiem detalicznym. Następnie dyrektor ds. strategii i komunikacji marketingowej w Warcie, a w latach 2014-2017 zarządzający segmentem klientów indywidualnych w Grupie PZU. W Grupie Smyk pełnił funkcję dyrektora customer insight i big data. 

Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i MBA w Georgia State University.