Skip to Content

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA

Dowiedz się jak zgłosić roszczenie w wybranej sprawie

Przedłużona gwarancja

Ubezpieczenie Przedłużona Gwarancja gwarantuje pokrycie kosztów robocizny oraz materiałów koniecznych do usunięcia usterki w przypadku awarii pojazdu lub zakupionego sprzętu.

W razie awarii pojazdu, Klienci posiadający ubezpieczenie Przedłużona Gwarancja na samochód powinni:

  • zgłosić się do najbliższej Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) lub
  • skontaktować się telefonicznie z odpowiednią infolinią:

   - Klienci Volkswagen  + 48 22 860 03 77
   - Klienci BNP Paribas Bank Polska S.A.  + 48 22 860 03 78

  • wysłać Formularz Zgłoszenia Awarii na adres e-mail:

    - Klienci Volkswagen - vwzgloszenia@wagas.pl
    - Klienci BNP Paribas Bank Polska S.A. - gwarancjaBNP@wagas.pl

Chcąc zgłosić szkodę dotyczącą sprzętu zakupionego w sieci Carrefour (ubezpieczenie „Superochrona’’) należy skontaktować się z:
SPB Polska Serwis Ubezpieczeniowy:

Kontakt w sprawie roszczeń

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. / Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
pl. Piłsudskiego 2
00-073 Warszawa

Tel.: 801 801 111 lub +48 22 319 00 00
Email: roszczenia@cardif.pl

Najczęściej zadawane pytania

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Czytaj dalej