Sprawozdania funduszy

Sprawozdania funduszy kapitałowych BNP Paribas Cardif w Polsce

Sprawozdania funduszy kapitałowych BNP Paribas Cardif w Polsce

Poniżej prezentujemy aktualne sprawozdania finansowe naszych funduszy kapitałowych:

Rok 2023
Roczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31 grudnia 2023 r.
Roczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31 grudnia 2023 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31 grudnia 2023 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31 grudnia 2023 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 30 czerwca 2023 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 30 czerwca 2023 r.

 

Rok 2022
Roczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31 grudnia 2022 r.
Roczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31 grudnia 2022 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31 grudnia 2022 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31 grudnia 2022 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 30 czerwca 2022 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 30 czerwca 2022 r.

 

Rok 2021
Roczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31 grudnia 2021 r.
Roczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31 grudnia 2021 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31 grudnia 2021 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31 grudnia 2021 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 30 czerwca 2021 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 30 czerwca 2021 r.

 

Rok 2020
Roczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31 grudnia 2020 r.
Roczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31 grudnia 2020 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31 grudnia 2020 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31 grudnia 2020 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 30 czerwca 2020 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 30 czerwca 2020 r.

Kontakt

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. / Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa


Tel. +48 22 529 01 23
Email: cardif@cardif.pl