Przejdź do komentarzy

Centrum Klienta

Sprawy związane z obsługą Twojego ubezpieczenia

Sprawozdania Funduszy

Poniżej prezentujemy aktualne sprawozdania finansowe naszych funduszy kapitałowych:

Rok 2022
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31 grudnia 2022 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31 grudnia 2022 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 30 czerwca 2022 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 30 czerwca 2022 r.
 
Rok 2021
Roczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31 grudnia 2021 r.
Roczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31 grudnia 2021 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31 grudnia 2021 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31 grudnia 2021 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 30 czerwca 2021 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 30 czerwca 2021 r.
 
Rok 2020
Roczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31 grudnia 2020 r.
Roczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31 grudnia 2020 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31 grudnia 2020 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31 grudnia 2020 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 30 czerwca 2020 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 30 czerwca 2020 r.
 
Rok 2019
Roczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31 grudnia 2019 r.
Roczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31 grudnia 2019 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31 grudnia 2019 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31 grudnia 2019 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 30 czerwca 2019 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 30 czerwca 2019 r.
 
Rok 2018
Roczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31 grudnia 2018 r.
Roczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31 grudnia 2018 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31 grudnia 2018 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31 grudnia 2018 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 30 czerwca 2018 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 30 czerwca 2018 r.
 
Rok 2017
Roczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31 grudnia 2017 r.
Roczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31 grudnia 2017 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 31 grudnia 2017 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 31 grudnia 2017 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Aktywny na dzień 30 czerwca 2017 r.
Półroczne sprawozdanie funduszu kapitałowego Cardif Bezpieczny na dzień 30 czerwca 2017 r.

Kontakt

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. / Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa


Tel. +48 22 529 01 23
Email: cardif@cardif.pl