Ochrona danych osobowych

Dowiedz się jak chronimy Twoje dane

Ochrona Danych Osobowych

Z administratorem danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 Cele i zasady przetwarzania danych osobowych klientów

 Cele i zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

 Cele i zasady przetwarzania danych osobowych kontrahentów

Inspektor Ochrony Danych
Cardif Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa
e-mail: iod@cardif.pl

Inspektor Ochrony Danych
Cardif - Assurances Risques Divers S.A.

ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa
e-mail: iod@cardif.pl