Ochrona danych osobowych

Dowiedz się jak chronimy Twoje dane

Ochrona Danych Osobowych

Sprawdź jak dbamy o dane naszych Klientów:

Cele i zasady przetwarzania danych osobowych

Z Administratorem danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem: 

Inspektor Ochrony Danych
Cardif Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa
lub pod adresem email: iod@cardif.pl

 

Inspektor Ochrony Danych
Cardif - Assurances Risques Divers S.A.
ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa
lub pod adresem email: iod@cardif.pl