O Nas

Działamy odpowiedzialnie w miejscu pracy, społecznie i wobec środowiska naturalnego

CSR

Przedstawiamy podsumowanie działań BNP Paribas Cardif w Polsce w 2022 roku w obszarze CSR (Corporate Social Responsability). Zgodnie z podjętym przez Grupę BNP Paribas w Polsce zobowiązaniem o wspieraniu Celów Zrównoważonego Rozwoju, działania firmy wpisują się zarówno w filary odpowiedzialności: w miejscu pracy, społecznej i wobec środowiska naturalnego, jak również w realizację planu naprawy świata przyjętego w 2015 r. przez wszystkie kraje członkowskie ONZ.

Odpowiedzialność w miejscu pracy

Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

W maju wystartowaliśmy z firmową rywalizacja sportową na cele charytatywne – w tym roku zebrane środki zostały przekazane Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która została wybrana w ankiecie przeprowadzonej wśród pracowników.

 

We wrześniu w naszym biurze odbył się Tydzień Zdrowia, który był połączeniem kilku aspektów związanych ze zdrowym trybem życia - aktywności fizycznej, świadomości, profilaktyki i właściwego odżywiania.

 

Aby umożliwić szybkie wykrycie ewentualnych problemów zdrowotnych i wspomóc naszych pracowników w prowadzeniu zdrowego trybu życia, w ramach Różowego Października przygotowaliśmy akcję skupioną na profilaktyce onkologicznej. Pracownicy mogli wykonać w biurze pięć rodzajów badań USG i dowiedzieć się o wpływie odżywiania na profilaktykę nowotworową podczas webinaru poprowadzonego przez dietetyczkę onkologiczną dr n. med. Magdalenę Maciejewską-Cebulak. W ramach akcji zostało wykonanych 129 badań USG, 70 osób wzięło udział w spotkaniach z trenerką mentalną oraz dietetyczką onkologiczną. Łącznie poświęciliśmy profilaktyce nowotworowej ponad 22 godzin.

 

W listopadzie kontynuowaliśmy temat profilaktyki nowotworowej – tym razem adresowanej do mężczyzn. Włączyliśmy się w międzynarodową akcję Movember, gdzie przez cały listopad mężczyźni zapuszczają wąsy żeby wzbudzić ciekawość i zapoczątkować dyskusję na temat profilaktyki oraz zachorowalności na nowotwory prostaty i jąder. Zwieńczeniem akcji było spotkanie z onkologiem klinicznym dr hab. n. med. Jakubem Żołnierkiem, który opowiadał o tym jak ważne są badania profilaktyczne w skutecznej walce z chorobami nowotworowymi.

Odpowiedzialność społeczna

Cel 10 - Mniej nierówności

W marcu zorganizowaliśmy zbiórkę wyprawek szkolnych dla dzieci z Ukrainy przebywających w Ośrodku Szkoleniowym Campus Leszno Banku BNP Paribas. Uruchomiliśmy również zbiórkę ubrań i leków dla osób z Ukrainy zakwaterowanych przez Fundację BNP Paribas w Hotelu Ibis w Warszawie. W obie akcje aktywnie zaangażowali się nasi pracownicy. Zaprosiliśmy pracowników na webinar „Jak mądrze pomagać w czasach kryzysu”, podczas którego mieli możliwość dowiedzieć się jak mądrze pomagać indywidualnie, teraz oraz długoterminowo, jaka jest rola organizacji pozarządowych, jak wygląda ich praca i jak można włączyć się w ich działanie oraz jak mądrze mogą pomagać firmy.

 

Wprowadziliśmy również dwa dni na wolontariat dla pracowników, którzy chcą wesprzeć obywateli Ukrainy włączając się w akcje organizowane bezpośrednio przez Fundację BNP Paribas.

 

W czerwcu wzięliśmy udział w specjalnej edycji Szlachetnej Paczki, Solidarnej Paczce – Razem dla Ukrainy, w której pomogliśmy dwóm rodzinom z Ukrainy przebywającym obecnie w Polsce. W sierpniu w ramach współpracy Cardif z Fundacją BNP Paribas został zorganizowany nabór w konkursie na projekty wolontariackie, które odpowiadają na najpilniejsze potrzeby lokalnych społeczności, głównie z obszaru przeciwdziałania wykluczeniom oraz troski o środowisko. W konkursie można było zgłaszać również projekty pomocowe na rzecz osób uciekających przed wojną. Nagrodzone zostały cztery projekty.

Cel 1 - Koniec z ubóstwem

W październiku, od naboru liderów i liderek projektu rozpoczęła się akcja Szlachetna Paczka, która swój finał miała w grudniu podczas Weekendu Cudów. Dzięki zaangażowaniu ośmiu liderek, wsparciu finansowemu udzielonego przez pracowników i firmę, przekazaliśmy paczki dla ośmiu rodzin uczestniczących w akcji.

 

 

Szlachetna Paczka 2022 BNP Paribas Cardif w Polsce


Odpowiedzialność wobec środowiska

Cel 13 - Dzialania w dziedzinie klimatu

W styczniu, z inicjatywy pracowników skupionych w grupie Eko Aktywni, wykupiliśmy dla wszystkich naszych pracowników dostęp do wybranych filmów o tematyce proekologicznej na platformie Millennium Docs Against Gravity.

 

W lipcu braliśmy udział w Dniach ESG zorganizowanych BNP Paribas Bank Polska, podczas którego pracownicy mogli uczestniczyć w spotkaniach, webinarach, warsztatach i prelekcjach ekspertów zrównoważonego rozwoju.

Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Listopad upłynął pod znakiem akcji Ubrania do Oddania, czyli ekologicznej kampanii społecznej zorganizowanej we współpracy z Fundacją BNP Paribas. Pracownicy oddawali niepotrzebną odzież w sposób, który nie szkodzi środowisku i wspiera cele ESG. Zamiast wyrzucać odzież na śmietnik, umieszczali ją w specjalnie w tym celu przygotowanych pojemnikach. Każdy kilogram odzieży zebrany w ramach akcji to złotówka przekazana Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie, która działa na rzecz odpowiedzialnej społecznie i ekologicznie konsumpcji i produkcji.

 

Więcej informacji na temat zrównoważonego rozwoju w BNP Paribas Cardif w Polsce można znaleźć tutaj.

PRACA W BNPP CARDIF

Dołącz do naszego zespołu i bądź autorem pozytywnych zmian

SPRAWDŹ OFERTY PRACY