Reklamacje

Dowiedz się jak złożyć reklamację

Reklamacje

BNP Paribas Cardif w Polsce dokłada wszelkich starań, aby jakość produktów i usług była na jak najwyższym poziomie.

Niemniej, jeśli wśród Klientów firmy znajdą się osoby nieusatysfakcjonowane z obsługi lub otrzymanej decyzji do zgłoszonego zdarzenia, możliwe jest złożenie reklamacji.

Reklamacje można składać w następujący sposób:

Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 30 dni od daty otrzymania.

BNP Paribas Cardif w Polsce informuje, że w związku  z wejściem w życie w dniu 10 stycznia 2017 roku Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, podmiotem właściwym dla Ubezpieczyciela do prowadzenia postępowania w sprawie rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich jest Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl).

Wszystkim Klientom BNP Paribas Cardif w Polsce przysługuje również prawo do składania skargi do Rzecznika Finansowego oraz Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów.
 

Najczęściej zadawane pytania

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Czytaj dalej