Branża motoryzacyjna

Ubezpieczenia dla klientów dealerów samochodowych i firm leasingowych

Ubezpieczenie na wypadek awarii pojazdu

Ubezpieczenie dedykowane jest Klientom nabywającym samochód w kredycie oraz tym, którzy wybierają opcję leasingu.

Ubezpieczenie zapewnia ochronę w razie awarii pojazdu i pozwala obniżyć wydatki związane z użytkowaniem samochodu po upływie gwarancji fabrycznej.

Główne zalety produktu:

  • poczucie bezpieczeństwa po wygaśnięciu gwarancji fabrycznej pojazdu,
  • profesjonalne naprawy w Autoryzowanych Stacjach Obsługi,
  • pokrycie kosztów awarii nieograniczone limitem kilometrów.

W przypadku awarii BNP Paribas Cardif w Polsce może pokryć (zgodnie z wybranym wariantem zakresu ochrony):

  • koszty naprawy (uwzględniające pełny koszt roboczogodzin),
  • całkowity koszt części lub zespołów części,
  • koszt materiałów niezbędnych do realizacji naprawy.

Kontakt

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. / Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa


Tel. +48 22 529 01 23
Email: cardif@cardif.pl